Ambient on/off

Join the new world

 

(НАПРЕД) Проект за развитие на военните сили на еБългария.

Day 1,822, 04:45 Published in Bulgaria Chile by Absfresh

Това е все още проект.

1. Е-България започва да развива резултато-ориентирана армия в дивизии 3 и 4.

Работните единици са ОТРЯДИ, МИЛИОНИ ДЕМИДЖ, ВАЛУТА.

- Работи се с цели отряди, кореспондира се с командир, заместник-командир или представител. Всеки отряд трябва да излъчи по 1 човек(плюс евентуални заместници) в т.нар. "Оперативен Щаб". Той се грижи за препредаване на заповедите до отряда си, организиране на отрядния отчет, получаване на отрядното финансиране и раздаване на отрядното финансиране.

- Заплаща се във валута за всеки милион щета, вкарани по заповед на конкретно място в конкретно време (в дебата се спряхме на 100 лева за д4 на милион щета при текущите пазарни условия, като цените могат да се коригират). За д3, ориентировъчна цена от 160 лева на милион.

- За платими се считат удари само по приоритет, по заповед в конкретен времеви прозорец и отчетени по одобрените методи на отчитане.

Пример: Дава се заповед, Бой Тхххх до Тхххх (или края на рунда), битка хххх, рунд хххх. Отряд: хххх удря да кажем 24милиона, отчита чрез, скипт, егов, снимки???, командира получава 24х100 = 2400 лева. ДЪРЖАВАТА НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВА КАК ЩЕ СЕ ДЕЛЯТ ПАРИТЕ ВЪТРЕ В ОТРЯДА!!!

УПРАВЛЕНСКИ ОРГАНИ НА еБА

Българската армия се управлява от Оперативен Щаб (ОЩ). Йерархията е следната:
1. Президент;
2. МВ;
3. Началник Опертивен Щаб;(НОЩ)
4. Посочен от НОЩ негов заместник;
5. Членове на ОЩ.

Стремим се към удари в конкретен времеви прозорец с цел рязко вдигане на стената и изненада на противника. Последните месеци недвузначно показват, че не толкова многото щета е важна, колкото координираният и масиран удар.

Оперативният щаб се състои от 9 души: Президент, Министър на войната, Началник ОЩ, 6 представители на отряди. (възможна е корекция на бройката след дискусия)
Отрядите, които членуват в БА могат да излъчат 7 представители чрез явно гласуване, като получилият най-много гласове става началник на ОЩ. МВ-то се посочва от Президента.

Отряди с над 20 регистрирани членове могат да гласуват на изборите за ОЩ и/или да излъчват кандидат. Отряди с по-малка бройка, могат да кооперират помежду си до достигането на брой 20 и ще имат 1 кандидат и 1 глас. За регистрирани членове се смятат активни играчи в Д3 и Д4.


РАБОТА НА ОЩ
Работи се според йерархията заложена по-горе. Президентът казва с какво финансиране се разполага за конкретен период: ден/седмица.
Задават се военни приоритети. При тежка битка се планират конкретни рундове за печелене. Заповедите за конкретните рундове се издават максимално рано. Пуска се сред командирите конкретното време, те от своя страна казват с какво може да се разчита от техните взводове. Идва моментът на удар, не се приемат отчети при стена над 55% (да се уточни цифрата!), ако прелеем с много стената, планираната щета се излива в началото на следващия рунд.
Отрядите са на ротационен принцип. Ако за дадена мисия, при много кандидатствали, бъдат избрани едни отряди, то при следваща и тяхно кандидатстване те трябва да бъдат пропуснати. ЩЕ СЕ ЗАЛАГА НА МИСИИ, КОИТО ИЗИСКВАТ ПЪЛНА МОБИЛИЗАЦИЯ НА ВСИЧКИ ОТРЯДИ И САМО ПРИ ДЕСАНТИ И СЛОЖНИ ОПРАЦИИ ЩЕ СЕ ТЪРСИ РАЗГРАНИЧАВАНЕ.
При тежка битка по преценка на ОЩ може да се задава времеви прозорец цял рунд или дори цяла битка.

ОТРЯДИ

Отряд не е МЮ. В едно МЮ може да има няколко отряда в различни дивизии/полкове 🙂
За д3 може да кандидатстват отряди от минимум 10 души в д3.
За д4 може да кандидатстват отряди от минимум 15 души в д4.

Това се прави по 2 причини. Първо масираност на ударите, второ за облекчаване на снабдяването. Трудно ще е на снабдителя да работи с десетки, дори стотици отряди от по 1-2ма души.

Всеки отряд може да кандидатства за мрежата на БА и ако покрива изискванията за брой хора да получи достъп.
Отряд може да бъде изгонен от БА след 3 доказвания за измама от страна на членове на отряда, като за първите 2 не се заплаща конкретната мисия и се изпраща предупреждение.

ЗАПЛАЩАНЕ

Ще за заплаща на милион щета вкарана по заповед. Президент и ОЩ предварително ще определят рамките на заплащане. Може да бъде отказано заплащане на отряд при доказване на явна измама, манипулация на снимки, скриптове и т.н. Ще се заплаща до 2-3 дни след удара. Ще се изпращат средствата директно на лицето за контакт за целия отряд, за всички мисии за конкретен ден. Отряда сам си разпределя средствата.

Хубавото тук е, че може за д3/д4 да се заплаща по различни тарифи. Може и различните времеви пояси да се заплащат по различни тарифи.

НАЧИНИ НА ОТЧИТАНЕ
Проведохме тестове с Егов4ю и скрипт Пулс. Останахме много доволни от показателите.
- възможност за задаване на мисии по времеви прозорец, може да се пусне от дадена минута за дадена битка и дивизия, до дадена минута или процент стена или пък за цял рунд или пък до края на рунда/битката.
- приема отчети само във времевия прозорец, ако е ударено преди него и след него, отчита само бройките след отварянето му и преди затарането му.
- могат да се управляват неограничен брой МЮ-та, вкл. и такива регистрирани в други държави
- дава отчет по войник, по взвод, по дивизия, това ще позволи да се изпраща финансирането на командира
- дава опция за добавяне на информация (оторизирани лица), ако някой удари , няма пуснат скрипт пулс, но изпрати скрин - това е само опция
- реално изисква 2 клика за да се стартира отчитането, 1 за да се спре, но ако не се спре, а свърши рунда егов сам добавя щетата, която е вкарана в отворения прозорец.
- възможност за добавяне на очаквани удари при включване в дадена мисия. Така МВ-тата ще могат да планират с какво се разполага.

Д1 и Д2
Имаме нужда от създаване на ракетни взводове в тези две дивизии. Понякога по 3-6 точки (1-2 рунда) могат да затворят много напечена битка. 1 ракета в д1 = 0.2 злато, 1 ракета в д2=1 злато. Можем спокойно да направим 2 отделни чата за д1и д2 под шапката на ММ и там да събрем активни играчи с ракетна площадка.
Препоръчвам антициклично натрупване на оръжия, до достигане на поне по 50 ракети в дивизия. Инвестицията е нищожна, а могат да се ползват ниските цени на пазара. Ниски цени се достигат 10-на дена след мисии, после се покачват до пикови стойноти по време на мисии.


От Абсфреш.
Мисля, че този модел е много ефективен и социален. Той стимулира активните да получат повече, но и позволява на държавата да разпредели разходите ефективно сред голям брой население. Така парите не отиват в една малка група елитни бойци на цена 500-600 валута за милион щета, а в голям кръг играчи на цена примерно 100 валута на милион щета, като държавата отново получава концентриран удар в дадени минути.
Можем да стимулираме по-активните на седмична база, общо взето позволява много добро управление. Проведохме тестове с играчи от 4 взвода и отчетността беше перфектна.

МИСЛЯ, ЧЕ ЕДИН ТАКЪВ МОДЕЛ НА РАБОТА БИ ИМАЛ СПЛОТЯВАЩ ЕФЕКТ ЗА ОБЩЕСТВОТО.

НАД ДОКУМЕНТА РАБОТИХА МНОГО ХОРА ОТ ВСИЧКИ ПРОСЛОЙКИ В ДЪРЖАВАТА.


моля, дайте своите мнения и препоръки.

 

Comments

DontPanicPls
DontPanicPls Day 1,822, 04:46

🙂

Shyneins
Shyneins Day 1,822, 04:47

о7

cvetandobrev
cvetandobrev Day 1,822, 04:50

o7 аз съм за 😁

Sasho Ve
Sasho Ve Day 1,822, 04:50

Дано обедини хората! Едно добро начало на нов вид армия, с изглед да е по-добра за активните войници в нея. За едържавата безспорно е добра!
о7

Raigor Stonehoof.
Raigor Stonehoof. Day 1,822, 04:51

Според няма нищо за добавяне -ставай президент и поемай нещата в свои ръце!!!

NikolayMilev
NikolayMilev Day 1,822, 04:53

Вот ту дъ топ!

Винаги е трябвало всеки да получава според заслугите, от месеци се вижда че модела тип "наемник" за концентрирана щета в определен рунд и определена минута е най-добър.

Чрез заплащане на милион щета се стимулира да се развива сила (на брой удари на никой не му пука).

FallenBG
FallenBG Day 1,822, 04:55

Мисля, че е перфектно решение!

epssia
epssia Day 1,822, 04:57

Sando Griffin
Sando Griffin Day 1,822, 04:57

Браво! Подкрепям с две ръце, да се налага и да се започва.

DnPijote
DnPijote Day 1,822, 04:57

Основното предимство на схемата е, че само и единствено активни бойци ще получават държавно финансиране, и никой няма да е абониран

Shyneins
Shyneins Day 1,822, 05:01

Схемата е много добра и цели да облагодетелства активните войници в БГ- ВОТ !!!

Sasho Ve
Sasho Ve Day 1,822, 05:01

Ако управляващите отворят хазната, може да започнат опитите още в първите битки срещу Гърция! Колкото по-рано започне всичко, толкова по-добре...

Yasen6275
Yasen6275 Day 1,822, 05:05

100 кинта са от порядака на 5 танка или 50 удара. 1кк/50=20к на удар с к7. Съдейки по мене си това са 20к сила и ранг гов-но. Това са не повече от 200-300 човека в българия. Пак се финансира елетна групичка.

Corsemish
Corsemish Day 1,822, 05:05

az sushto sum ZA. kraino vreme beshe da se vnese red

bate Becko
bate Becko Day 1,822, 05:06

браво хора

Soldier for Hire
Soldier for Hire Day 1,822, 05:06

За позитивна политика, за бъдещето на еБългария!

Absfresh
Absfresh Day 1,822, 05:07

Yasen6275 , специално написах, че може да се мести по цена. Може да е 100-200, може за д4 една цена, за д3 друга.

Но дори и така да е, пак държавата ще ти покрие 6 от 8 танка да кажем, което е по-добре от нищо.

kirilmav
kirilmav Day 1,822, 05:07

много добра идея

noliferrr
noliferrr Day 1,822, 05:11

Много добре е измислено! Аз съм ЗА..

NikolayMilev
NikolayMilev Day 1,822, 05:19

Ясен, ами зависи да ти кажа, ако отряда е от 20 човека и направят общо 40М това че ти си направил 5М от тази щета може да си дал заявлението за пари, но да решиш да ги предостъпиш на другите членове с цел по-доброто им развитие. Все пак си пише че никой не се грижи за това как ще разпределя командира.

Дуло са ми пресен пример за това, взимаха танкове по ударите, но си ги разпредляха по техни си правила :}

FallenBG
FallenBG Day 1,822, 05:20

Yasen6275, че преди 0.2 злато колко покриваха? И това 0.2 злато го зимахме за 2-5 милиона щета.
Условията са ясни - който не иска не се включва. А и се предполага, че за 3-та дивизия ще има занижени числа за тази субсидия.

Mahasamatman
Mahasamatman Day 1,822, 05:28

Изглежда добре. Да видим само дали ще има кой да го реализира и дали ще се получи :Д

iv1313
iv1313 Day 1,822, 05:32

Добро начало. Надявам се да проработи! V

DeZmO
DeZmO Day 1,822, 05:33

звучи страхотно.личи се , че сериозно е помислено.липсва ми само предполагаем разчет на брой войници , бюджет и др такива работи.хубаво би било да добавиш нещо такова в статията.
УСПЕХ

BeJIuKaH
BeJIuKaH Day 1,822, 05:34

o7

talibankoBG
talibankoBG Day 1,822, 05:38

За д3 няма да ти се получи - проста сметка - един средностатистически играч от д3 на изливане (130 удара) прави около 650к щета. това ще рече 65 лева. Той харчи 13 танка - вие плащате като за 4. Къде е Кольо на кирия да ви дебне заповеди : ) Цените трябва да са по - високи за по - ниската дивизия колкото и да звучи налудничево на пръв поглед или да се заплаща в танкове - брой танкове изхарчени по коефициент да речем 1.5

talibankoBG
talibankoBG Day 1,822, 05:38

И само ме притеснява великата ни армия дето прави по "400 милиона на ден" как ще смогвате да ги финансирате : D

Just smile back
Just smile back Day 1,822, 05:38

Мда, идеята е по-добра отколкото да се раздава на крак.. така всеки според приноса си е много по-стимулиращо.. Като цяло сумичката е доста мъничка, но определено е по-добре от нищо...
И задължително цената за д3 трябва да е по-висока, ако може дори двойно... Защото ресурсът там е ограничен, силните играчи са много по-малко, а пък имаме капацитет в тази дивизия...

NikolayMilev
NikolayMilev Day 1,822, 05:43

тя сумата може би ще се промени като се замисля, но поне е ориентир :Д

yoda612
yoda612 Day 1,822, 05:43

o7

LitoII
LitoII Day 1,822, 05:48

ХОРА! СПРЕТЕ ДА ТЪРСИТЕ КУСУРИ!

Това е САМО ПРОЕКТ!

Представили сме ви го, за да дадете мнение. Не казвайте само, какво НЕ ви харесва, но ПРЕДЛОЖЕТЕ, как би изглеждало по-добре...

За това го представяме в статия, а не в закон – за да се получи обсъждане и да достигнем до един компромисен вариант : )

На всички ни е ясно, че няма как да се плаща на 100%. Ако можеше - щяхме да си наемаме отряди и щета нонстоп без проблем (:

Have No Fear The End Is Near
Have No Fear The End Is Near Day 1,822, 05:54

@g0sh370 Това е просто идея която търпи развитие. Замисли се че ако държавата можеше да финансира на 100% ударите и схемата може би щеше да е малко по - различна. Набляга се на огранизацията по отрядите. Ако сте активни и имате желание така или иначе тази щета я изливате по приоритети. Защо да не получите и някакво финансиране за това ? Нормално е да е малко, но мисля че си бил армеец и зн как стоят нещата. Освен това всички които се биеха в гърдите че са патриоти ще могат да го докажат.

RECTOR of TU Gabrovo
RECTOR of TU Gabrovo Day 1,822, 05:59

400 милиона до сега са се влагали може би но за цял ден ?
ако имаме 400 милиона в нужните за деня моменти които няма да са 1и 2 ще помислим отново върхи схемата но ще запазим позитивното мислене и надявам се резултата да е ползотворен за всички

DGRov
DGRov Day 1,822, 06:08

o7

Lubo Uzunov
Lubo Uzunov Day 1,822, 06:15

Одобрявам : )

Morrpheus
Morrpheus Day 1,822, 06:18

Одобрявам : )

+1

Stanimir Georgiew
Stanimir Georgiew Day 1,822, 06:25

Да пробваме схемата срещу гърчавите трябва.Много добре звучи.Ако има кусури ще се доработят в движение.Успех с проекта!

Absfresh
Absfresh Day 1,822, 06:27

Lubo Uzunov , това дето предлагаме изобщо не е ново, а го дъвчим от половин година.
Сега седнахме да го сметнем и да го подкараме със скрипт и организация.

Just smile back
Just smile back Day 1,822, 06:29

Казах какво според мен ще е по-правилно.... Дори 300цц на милион в д3 ще бъде добре, защото средностатистическия д3 акаунт не прави повече от 10к на удар, което са максимум 2кк на ден...
Същевременно хората ще бъдат стимулирани да си ударят вафлите и базуките допълнително..
За д4 незнам какво да мисля, от една страна няма голям смисъл, ама пък с малко трици можем да хванем няколко маймунки, които да наливат... 100цц на милион е по-добре от нищо.. Един вид редовен съпплай..

LonelyB0y
LonelyB0y Day 1,822, 06:34

о/

Zadnik van der Gaaden
Zadnik van der Gaaden Day 1,822, 06:39

Всичко ми се вижда измислено добре. Не забелязвам много видими пробойни. Някои неща вероятно ще трябва да се променят в ход, но това е най добрият цялостен проект до сега. Само нещо не разбрах, как ММ ще координира д1 и д2? Хората в него си имат други цели, работа и задължения. Ще се плаща на ракета, или ще се координира във време?

b u c a
b u c a Day 1,822, 06:41

колко лесно било всичко, а : )

Gatio FTW
Gatio FTW Day 1,822, 07:22

Всичко изглежда добре, но ОЩ прекалено голяма бройка - поне така ми се струва колкото по малко толкова по добре

Absfresh
Absfresh Day 1,822, 07:36

4orapisnametalo , даже е малка.

На ОЩ ще се падне тежката задача да управлява рунда. Не може да се каже бой и да се излезе. Трябва конкретния командир, да седи, докато затвори времевия прозорец. Съответно, ако искаме да имаме активни мисии, ни трябват активни ора от ОЩ

Yasen6275
Yasen6275 Day 1,822, 07:39

Absfresh
49
Absfresh Day 1,822, 05:07
2h 28m ago

Yasen6275 , специално написах, че може да се мести по цена. Може да е 100-200, може за д4 една цена, за д3 друга.

Но дори и така да е, пак държавата ще ти покрие 6 от 8 танка да кажем, което е по-добре от нищо.

Съгласен съм че е по добре от нищо. Не ме разбирай погрешно. Аз съм за подобна идея. Просато исках да съм сигурен че това е идеята. На мен цената ми е повече от изгодна.

Sollam
Sollam Day 1,822, 07:46

Поздравления!!!
Този вид финансиране го дъвча от близо половин година. Имам предвид не ставката, а прехвърлянето по юнити. Те са тези, които следят щетата и познават играчите.
Наистина се радвам!!!
А относно забележките за финансирането ще кажа:
- По-добре нещичко, отколкото нищо. Така и така си се бием. Предпочитам да е по нареждане, за да не се пилее щета. Всичко допълнително от държавата е добре дошло. И това не е подаяние, а заслужен бонус!
Успех!!!

Vasil Naidenov
Vasil Naidenov Day 1,822, 07:53

Финансирането звучи супер, само 1 предложение (за което сигурно ще се изсипят тон плювни):
Да няма НОЩ или каквото е там. Досега май само караници кой е шефа имаше м/у мв-та и нгщ-та ако бяха активни де 🙂
Нека структурата е:
1. Президент
2. МВ + заместници
3. ОЩ - който при липса на горните моеж сам да се организира.
и дотук - колкото по-малко звена, толкова по-добра организация

Успех!

Darriel
Darriel Day 1,822, 08:09

Евтини наемници : )

kiril73
kiril73 Day 1,822, 08:11

Браво ей така се прави, трябва да се обсъжда и следователно ще се надгражда постигнатото до момента.

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.