Малко военни термини

Day 868, 07:52 Published in Bulgaria Bulgaria by Fritz Klingenberg

Статията се явява продължение на предходната и има за цел да ви запознае с основните военни термини в играта.

Война / War/ – Войните в еРепублик биват основно два вида:

1.Класическа война между две държави и/или нейните съюзници.
Системата за обявяване на война е следната. Президентът предлага на конгреса предложение за обявяване на война. Парламента има правото да одобри ,или да отхвърли президентското предложение. Ако то бъде одобрено, цената за обявяване на война е 200 Злато + количество Злато съответстващо на 10% от населението на атакуващата страна, което може да участва в бойните действия /т.е. над ниво 5/.Цената за атака на определен регион е 50 злато + количество Злато съответстващо на 25% от населението на нападнатия регион.

2.Въстание или съпротивителна война /Resistance war/.
Такъв тип война може да се води в региони, които оригинално не принадлежат на владеещата региона страна. За да вдигнете въстание , вие трябва да заплатите 50 Злато + 0,25 Злато за всеки гражданин на въстаналия регион. Освен това вие трябва да сте участвали в битка поне веднъж преди това. Спечелването на съпротивителна война, ви носи медал Resistance Hero.

Битка и бойно поле
Съществуват редица статии и помощни материали ,за това какво представляват битките и начина им на водене, за това не смятам да давам подробности. Който се инетересува може да погледне и в Wiki на еРепублик.

Инициатива
Тя е правото на една от страните да атакува. Важно е да се знае че, докато едната от страните има инициатива ,другата не може да атакува.
Инициативата се придобива при обявяването на война ,т.е. страната която е обявила война придобива инициативата спрямо атакуваната страна за период от 24 часа след обявяването на войната.
Инициативата се придобива и при спечелване на битка ,като страната спечелила битката придобива или запазва инициативата за нови 24 часа. Инициативата се губи само при загуба на битката, но не и при въстание.
Едната то странит ,може да има едновременно инициативата срещу една страна и да няма инициативата срещу друга.
Ако инициативата е на страната на определена държава ,то тя може да предприема атаки в регионите на страна ,с която е във война ,без ограничения ,стига да има общи граници със същата.

Блокиране
Когато дадена страна бива атакувана и няма ,или е загубила инициативата ,то тогава тя е блокирана и не може да атакува същата ,или други държави, докато тече защитната битка. Нещо повече ,при блокиране атакуваната страна , не може да напада ,или да се бие дори и срещу страни ,срещу които до тогава е имала инициатива. Умелото блокиране и използване на инициативата ,са едни от основните тактически приоми при водене на война и военни кампании.

Алианси (Alliances) – алиансите са военни съюзи на държави в еРепублик ,които имат за цел общи действия за защита ,или нападение срещу други вражески държави ,или съюзи. Алиансите са основани на определени договорености между страните, чисто имагинерни ,или виртуални ,тоест не присъстват ,като официален модул ,или функция в играта. В момента ,в еСвета има два основни военни съюза /според някои вече 3/


PHOENIXВоенен съюз на 17 държави ,в това число и еБългария , наследник на по стария съюз PEACE GC (People of Earth Associated under Common Excellence: Global Community).


EDEN – (Erepublik Defence & Economy Network известен още като „Братството”)Архипротивник на PHOENIX. Наследник на по-стария ATLANTIS .Състои се от 11 държави. На 31.03.2010 еСАЩ напусна „Братството” ,като така стана най-късно присъединилия се и най-рано напусналия член на ЕДЕН.

Brolliance - (Brotherhood + Alliance = братство +алианс).В началото съюз между еСАЩ и еКанада за военна защита и взаимопомощ. След напускането на ЕДЕН от страна на американците, мнозина смятат че Brolliance ще се опита да се утвърди като нов основен съюз напълно различен и независим от ЕДЕН и ФЕНИКС. Новопостъпили членове на този съюз са еИрландия, еАвстралия ,а на скоро и еЯпония. Постъпки за членство се отправят и към еХърватия.

Защитен алианс - добре известния в миналото МРР (МПП) или (Mutual Protection Pact)
Основна част от военния модул на играта. Защитния съюз между две държави струва по 100 злато на всяка страна и е за срок от 30 дни. В случай че оригинален регион на една от страните бъде нападната МППто ще се активира и другата държава ,ще може да я защити и автоматично се превръща в неин съюзник. Въпреки че е защитен алианс ,при по-нататъшни военни действия ,като атака или контраатака например, отново ще можете да участвате в битките на страната на своя съюзник. Ако преди изтичането на 30те дни президента на дадена държава предложи на конгреса ,предложение за подновяване на МПП и то бъде прието, то тогава след изтичане на определения срок алианса ще се поднови автоматично. МПП то се активира само при атака на определена държава на оригинален регион на друга!

Пример на МПП от РЖ :): :):🙂 ).В началото на ВСВ през септември 1939 Полша има подписани договори за военна защита със Великобритания и Франция. На 1ви септември германците атакуват Полша, нейните „МПП” се активират и Франция и Великобритания обявяват война на Германия.

Щети, Стена и Защитни Системи (Damage, Wall and Defence Systems)
Основни компоненти от играта при водене на битка. Служат за пресмятане и определяне на победителите и победените. Повече подробности в Wiki

Герои (Battle Heroes)
Герои стават играчите нанесли най-висок сборен резултат щети в дадена битка.Печелят медала Battle Hero.

Танкове и танкиране
Танковете са играчи с голяма сила /обикновено над 15/, които използват злато за закупуване на т.н. Wellness Box /цената им е 2 Злато и добавят по 10 точки здраве/ ,което от своя страна им дава възможност да се бият многократно във всяка битка. Танковете са скъпо начинание и обикновено се спонсорират от едържавите и са част от въоръжените им сили. От друга страна те са доста ефикасни защото един танк може да причини от няколко хиляди до няколко десетки хиляди точки щета в една определена битка. Танкирането или използването на танкове ,обикновено се прави в последните минути на битката с цел изненада и деморализиране на противника. Лично аз съм виждал стена от близо 1млн да се срива за по-малко от 5 минути.