Македонски Чет

Day 776, 10:54 Published in USA Republic of Macedonia (FYROM) by thedragon

Македонски Чет
Како што знаете повеќето до сега, се креира Македонска Чет соба на мибит клиентот.
До овој чет можете да дојдете преку повеќе начини :

http://mibbit.com/chat
Пишете го вашиот ник во полето Nick а кај полето Channel: пишете #emacedonia и кликате Go на крајот.
www.tinyurl.com/eMacedoniachat(овој линк не работи овде копирај го и пастирај го во адрес барот)
Само пишете го вашиот ник.
www.tinyurl.com/mkd-chat/(овој линк не работи овде копирај го и пастирај го во адрес барот)
Исто и овде само пишете го вашиот ник.

Неколку команди за Мибит клиентот.

десен клик View Image за поголема
Команди за админи и модератори :
Наскоро....
Неколку информации :


десен клик View Image за поголема