Hintergrund an/aus

Rösta rätt, rösta Alkoholdemokraterna

3 Tag 3,019, 07:18 Veröffentlicht in Sweden Sweden Politische Debatten und Analysen Politische Debatten und Analysen

Gör din röst hörd för ett gladare eSverige!

Vote on Alkoholdemokraterna!

Ropen skalla, pilsnerkorv åt alla!

mehr »

Minimilön

11 Tag 3,018, 14:32 Veröffentlicht in Sweden Sweden Politische Debatten und Analysen Politische Debatten und Analysen

Såg att kommunisten Radsoc hade lagt fram ett förslag på minimilön på 100 sek. Radsoc vet mycket väl vad detta skulle göra mot industrin i eSverige och … mehr »

Sverige i brand!

6 Tag 1,967, 13:05 Veröffentlicht in Sweden Sweden Politische Debatten und Analysen Politische Debatten und Analysen

Vi måste stå upp för vårat fosterland. Du kan inte fråga dig vad ditt land kan göra för dig, utan vad du kan göra för ditt land!

Vad gör våran regering? Vi måste fördriva dessa barbarer från Svea rike och göra det till ett starkt och stolt land

mehr »

Vinterkriget – när Finlands sak var vår

4 Tag 1,929, 13:52 Veröffentlicht in Sweden Sweden Kriegsanalyse Kriegsanalyse

Stå upp och kämpa tillsammans med den finska motståndsrörelsen. Jag har varit och spillt mitt blod på finsk mark. Snart så är södra finland och Helsingfors åter igen i dess rätta händer!

Tillsammans ska vi driva tillbaka polacken. Tillsammans så

mehr »

Befrielsekriget!

0 Tag 1,925, 07:41 Veröffentlicht in Sweden Sweden Politische Debatten und Analysen Politische Debatten und Analysen

Historien upprepar sig själv.

1521 så var det dansken som var fienden och nu är det polacken!

Vi måste resa oss och strida för vårat fädernesland. Tyvärr så har vi kollaboratörer i Sverige.

Dessa "världsmedborgare" ska ställas emot muren

mehr »