Fundo lig/desl

[MoFA eBiH] Interview with the CP of Cyprus

15 Dia 3,152, 13:39 Publicado em Cyprus Cyprus Análise e debates políticos Análise e debates políticos

Hello citizens of eCyprus :)

Today, I decided to publish intervies of eCyprus CP and MoFA team eBiH. So, let's start :D

1) Can you introduce yourself?
- I am in my thirties. I played eRep since 2009. I was much more active back in the day.

mais informações »

[MoFA eBiH] Intervju sa Predsjednikom Kipra

0 Dia 3,151, 05:51 Publicado em Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Análise e debates políticos Análise e debates políticos

Pozdrav građani i građanke eBosne i Hercegovine !

Danas smo odlučili da vam objavimo intrvju između MoFA eBiH i Predsjednika Kipra. Dakle, da počnemo:

1) Možete li se predstaviti?

mais informações »

[MoFa eBiH] Intervju sa predsjednikom Turske

1 Dia 3,138, 09:44 Publicado em Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Análise e debates políticos Análise e debates políticosIntervju vođen između EkonomskiRazmišljaj i deli ormanli

1; Prije … mais informações »

[MoFa eBiH] Interview with president of Georgia

0 Dia 3,135, 10:10 Publicado em Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Análise e debates políticos Análise e debates políticos
Interview between EkonomskiRamišljaj & Da Vinci Demon


1; First of … mais informações »

[MoFa eBiH] Intervju sa predsjednikom Gruzije + još nekih detalja

10 Dia 3,135, 07:50 Publicado em Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Análise e debates políticos Análise e debates políticosPozdrav građanima eBosne i Hercegovine kao i svim čitateljima sa strane

Prije svega da upoznam sa 2 stvari:

1; Za ovaj mandat nismo predvidjeli raspisivanje konkursa za ambasadore iz razloga što … mais informações »