Фонът е включен/изключен

България

wiki Ранг 14 Asteria

Ти не си председател или член на конгреса в тази страна. wiki

Законови предложения

Естествен враг преди 3 дни ПриетоПрието Детайли
Естествен враг преди 4 дни ОтхвърленоОтхвърлено Детайли
преди 5 дни ПриетоПрието Детайли
Обяви война преди 5 дни ПриетоПрието Детайли
Обяви война преди 6 дни ПриетоПрието Детайли
Пакт за взаимна защита преди 7 дни ПриетоПрието Детайли
Естествен враг преди 8 дни ОтхвърленоОтхвърлено Детайли
преди 8 дни ПриетоПрието Детайли
Обяви война преди 8 дни ПриетоПрието Детайли
Въздушен удар преди 10 дни ПриетоПрието Детайли