Okolje ON/OFF

Mazovia

Država - Družba   wiki

Prebivalstvo

1,270 Prebivalci (986 državljanov iz Poljska)

Objekti

1 Obrambni sistem
2 Obrambni sistem
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Historical Capital of

Naravni vir

Divjad