Háttérkép be/ki

Újság bemutatása

Wiki oldal megnyitása

Between our birth and death we may touch understanding,
As a moth brushes a window with its wing.

生命中會有那心領神會的時刻

One for All – All for One

9 Nap 2,684, 02:00 Megjelenés helye: Republic of China (Taiwan) Republic of China (Taiwan) Bulvár és szórakozás Bulvár és szórakozás

聰明人就會懂得
請用行動讓我了解你是聰明人

több »

癡漢的邏輯vs慧眼美少女

22 Nap 2,585, 01:52 Megjelenés helye: Republic of China (Taiwan) Republic of China (Taiwan) Bulvár és szórakozás Bulvár és szórakozás

先來個題外話
很早以前我曾想養兒防老
無奈現實卻總是白髮人送黑髮人....

底下是一個我已生出屍斑的下線請上香
我帳戶都公開的,
不知道我符不符合各位所謂的「老'殘'窮」就是xd因為最近討論太陽花暴力違法等等文章不少
我也跟風吧

現代民主國家有三原則

több »

心理測驗

34 Nap 2,405, 01:21 Megjelenés helye: China China Bulvár és szórakozás Bulvár és szórakozás

底下兩個情境
希望作答者能設身處地思考
情況緊急
盡可能於短時間幾秒內作答

ps.希望各位能留下妳選擇的答案
我想大概明白一下各選擇的比例
情境A

假使妳正駕駛一輛電車
煞車突然失靈
這輛失控電車以最高速駛向軌道分叉路口
若不改變行駛方向電車將留在原左邊車道
那兒有五名維修工人正修理軌道
五個人都會被撞死

然而
若妳撥一下開關將電車轉向右邊叉路
那麼電車將切

több »

穩賺不賠的Q2原料拆厰法、兩個印鈔法案的八卦(新增Q2轉Q5與Q4轉Q3的折返點 試算

32 Nap 1,960, 05:12 Megjelenés helye: China China Pénzügy és kereskedelem Pénzügy és kereskedelem

4個結論
1.當匯率G<267 Q2改建Q3有利潤
2.當匯率G<173 Q4改建Q5有利潤
3.當匯率G<153 Q2改建Q5有利潤
4.當匯率G<303 Q4改建Q3有利潤

當上述匯率g價離折返點越遠(越小於折返點)
拆廠改建利潤愈高

[img]http://i.imgur.[/img] … több »

師父引進門,修行在個人{最速上手新人經濟發展戰略}-副刊刊Outer Heaven的近日常生活

34 Nap 1,921, 22:02 Megjelenés helye: China China Pénzügy és kereskedelem Pénzügy és kereskedelem

前言:

其實早兩個月前爆新人潮時該寫篇我流版門下新人的教學

但一直懶得動筆

最近發現針對相同的問題我回答得越來越隨便orz...

再拖下去就良心不安了...

所以我決定...再延期>"<全文-完több »