Ambient on/off

Bardachiokas į CP eina (2)

9 15 hours ago Published in Lithuania Lithuania Political debates and analysis Political debates and analysis


Idiotiški laikai atėjo į mūsų svietą, Lietuvą valdo žydmasoniai ir kitokio plaukio idi*tai. Ko gero visiems aktualus klausimas, kada mes būsime laisvi? Ot nežinau, būdamas prezidentu … read more »

Štuka litų konkursas, bedieviai, žiobarai - lenkitės.

9 3 days ago Published in Lithuania Lithuania Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

Mykolas pateikė karaliaus sukūrusio Lietuvą maldą, o aš pateiksiu kitos pusės, tos pusės, kuri trypė ir naikino mūsų valstybingumą, kuri stengėsi įpiršt savo nelogiškai kvailą dievą.

Kelios valandos ir priešas taps draugu,
Mauras įsileis mūsų

read more »

Šliovė Štialinui

19 6 days ago Published in Lithuania Lithuania Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

Poema apie staliną
Jau laisvės girdime garsus, —
Mokėsime ją … read more »

po land ia

3 Day 2,771, 12:10 Published in Poland Poland Social interactions and entertainment Social interactions and entertainmentheil. … read more »

Nacionalinis didvyris!

8 Day 2,755, 04:13 Published in Lithuania Lithuania Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

Siūlau skirti nacionalinę erepo premiją personai, kuri sugebėjo išvesti lolandus iš vėžių! O dabar, renkam drakono rutulius.ODĖ KRISTEI IR DARIUI:

Sako, mirdamas mane tu keikei,
O numiręs surūstė

read more »