Ambient on/off

فیسبوک اللهی ها

34 Day 2,777, 00:00 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

فیسبوک اللهی ها
تصمیم دارم به بررسی آثار روانی و ویژگی های برخی احزاب و گروههای سیاسی و اجتماعی در فیسبوک بپردازم. در این بخش به یکی دو گروه از آنها اشاره می کنم.
ویژگی های حامیان ......در فیسبوک
1) معمولا از فحش ناموسی به عنوان کامنت اس
read more »

جامعه اونا

26 Day 2,776, 01:24 Published in Iran Iran Political debates and analysis Political debates and analysis

رالز

وضع نخستین :

منظور رالز از وضع نـخستین،وضعی فـرضی و ایـده آل است که دردرون آن اصول‌ عدالت‌ گزینش‌

می‌شود.بنا بر این،پیش از بررسی اصول عدالت باید دید ک
read more »

جامعه ما !! جامعه اونا

18 Day 2,768, 06:41 Published in Iran Iran Political debates and analysis Political debates and analysis

سلام دوستان
ی مقاله داشتم که دو نوع تفکرو باهم مقایشه کردم البته هدفم تو نوشتن این مقاله با مقاله ای که قبلا نوشتم و میخوام از استفاده کنم فرق داره
این مقاله تو دو تا بخش جامعه ما که در واقع توسط هابز گفته وضعیت طبیعی هابز رو در موردش استفاده میک

read more »

سرمایه

23 Day 2,752, 07:24 Published in Iran Iran Political debates and analysis Political debates and analysis

می گویند: روزی مولانا ،شمس تبریزی را به خانه اش دعوت کرد.

شمس به خانه ی جلال الدین رومی رفت و پس از این که وسائل پذیرایی میزبانش را مشاهده کرد از او پرسید: آیا برای من شراب فراهم نموده ای؟

مولانا حیرت زده پرسید: مگر تو شراب خوارهستی؟!
read more »

شیرینی

53 Day 2,748, 00:45 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

یادتون باشه چند روز پیش وقتی اسپین بازی کرده بودم کل اکنتمو خالی از گلد کرده بودم اما با استفاده از توانایی های شخصی و فکری خودم و همچنین قدرت اکنتم خخخخ تونستم نه تنها بیشتر از اون مقداری که قبلا گلد داشتم به دست بیارم تونستم دو برابر او
read more »