Ambient on/off

תחילת קדנציה מהפכנית בIsrael is good

8 Day 2,065, 08:53 Israel Political debates and analysis Political debates and analysis

נגמרו הבחירות ונבחרתי לתפקיד ראש מפלגת אחים אנחנו (כיום ישראלי זה טוב!)

פעולות ראשונות:
1.שיניתי את שמה לישראלי זה טוב!
2.מיניתי שני חברים טובים (גם בחיים האמיתיים) לחבר מועצה וסגן נשיא.
בניתי את אתר המפלגה
תכנון פ

read more »

מצע לראשות המפלגה.

6 Day 2,061, 09:41 Israel Political debates and analysis Political debates and analysis

We Are Brothers המפלגה שלי
המשימה שלי היא להפוך את המפלגה למה שהיא הייתה בעבר כשהקימו אותה,להפוך אותה

למפלגה חזקה מבין 5 הראשונות ....
שיהיו לה נציגים בכנסת ו.....
אני קורא לכולם לבוא לWe Are Brothers
בפרויקט שלי אני מתכוון שיהיה אתר למפלגה

read more »