Ambient on/off

About my newspaper

Open Wiki page

Laisvasis Didžiosios Lietuvos Džamahirijos balsas

The Free Voice of Grand Lithuanian Jamahiriya

[VKR] Apžvalga + Naujas Frontas

17 Day 1,766, 11:27 Lithuania Warfare analysis Warfare analysis

Muzikinis fonas

Sveiki, bičiuliai

Daug įdomių nutikimų įvyko per pastarąsias dienas – vieni išsivadavo, kiti išnyko, o treti naują frontą atidarė. Na, tai pažiūrėread more »

[VKR iš Laisvosios Sūduvos] Sveikinimas + Apžvalga

4 Day 1,764, 10:14 Lithuania Political debates and analysis Political debates and analysis

Muzikinis fonas


Draugai, sveikinu visus su visišku Lietuvos išvadavimu. Kovojom ilgai, kovojom sunkiai, bet štai – Lietuva laisva! Padėkokime sąjungininkams, padėkokime vadams, read more »

[VKR iš besivaduojančios Sūduvos] Sukilimas + Apžvalga + Gėrybių Dalybos

23 Day 1,762, 12:51 Lithuania Warfare analysis Warfare analysis

Sveiki draugai ir draugės

Po ilgos pertraukos vėl išvydau dienos šviesą - išlindau iš slapto bunkerio. Narsiajai Lietuvos kariuomenei artėjant link Sūduvos sostinės, visa Marijampolė, nuo besislapsčiusių pogrindininkų iki cukrinio … read more »

[VKR iš okupuotos Sūduvos] Klaipėdos Sukilmas

6 Day 1,761, 11:40 Lithuania Warfare analysis Warfare analysis

Muzikinis fonas

Draugai, sveikinu Jus su didžia sukilėlių pergale Klaipėdoje. Sveikinu Jus su Lietuvos atvadavimo pradžia. Šiam kartui ne apžvalga, o istorija apie kitą Klaipėdos sukilimą
read more »

[VKR iš okupuotos Sūduvos] Apžvalga ir Amžinatilsį KK

5 Day 1,760, 12:03 Lithuania Warfare analysis Warfare analysis

Muzikinis fonas. Nesvarbu kokią Jūsų nuomonė apie Jį, svarbu daina

Sveiki, draugai

Nemcai dar nesusekė manęs, tad dar galiu skelbti karo apžvalgas.


Apžvalga

[ … read more »