محیط آن/آف

نگاهی راهبردی به زمین های تمرین

2 دن 4,296, 21:00 Published in Iran Iran eRepublik میں  پہلے قدم eRepublik میں پہلے قدم

همانطور که می دانید در این بازی 4 زمین تمرین وجود دارد و در این مقاله دلایل مفید بودن دو زمین تمرین را شرح می دهیم.
زمین های تمرین عبارت اند از:
1. زمین تمرین رایگان
2. زمین تمرین با هزینه 0.19 طلا
3. زمین تمرین با هزینه 0.89 طلا
4. زمین تمری

مزید پڑھیں »