محیط آن/آف

Среща в София, 15.05, събота

18 دنوں پہلے Published in Bulgaria Bulgaria معاشرتی بات چیت اور تفریح معاشرتی بات چیت اور تفریح

Здравейте, еБългарки и еБългари!

Пролет пукна. Пукна и черешовото топче на Боримечката в Клисура. След Априлското въстание идва ред на Илинденско-Преображенското. Затова и срещата за май 2021 е в [url=https://www.facebook.com/pages/category/

مزید پڑھیں »

Бабонго (бълг/росс)

11 دنوں پہلے Published in Bulgaria Bulgaria معاشرتی بات چیت اور تفریح معاشرتی بات چیت اور تفریح
Млад представител на голяма държава попаднал на малък изолиран в океана остров. И понеже са го учили в държавата му, че щом е от голяма държава, то той е по-велик от хората в по- … مزید پڑھیں »

Endorse for ednorse

88 دن 4,908, 09:36 Published in Bulgaria Bulgaria معاشرتی بات چیت اور تفریح معاشرتی بات چیت اور تفریح

Dear eCitizens!
==========================

I ask everyone who ednorse this article, to leave a link to their article.
Only 5 cc!


Моля всеки, който подкрепи тази статия, да остави линк към своя статия.
Само 5 сс!
========== … مزید پڑھیں »

Рук К7 за всеки, който не гласува

14 دن 4,907, 05:19 Published in Bulgaria Bulgaria معاشرتی بات چیت اور تفریح معاشرتی بات چیت اور تفریح


Здравейте, еБългарки и еБългари!
================================

Дойде времето на статии без съдържание..
======================
Рук К7 за всеки, който не гласува
https://www.erepublik.com/bg/article/-7-1-2735260/1/20مزید پڑھیں »

Падението на един бос

69 دن 4,888, 23:56 Published in Bulgaria Bulgaria جنگ و جدل کے تجزیے جنگ و جدل کے تجزیے

Здравейте, еБългарки и еБългари!
================================

Когато почнах играта, уважавах всеки, който бе пожертвал нерви и време, за да напредне. Смятах, че щом някой е с по-висок ранг от мен, значи има повече опит и шанс да спомогне за г

مزید پڑھیں »