Амбијент укључен/искључен

Southern Transdanubia

Држава - Друштво   wiki

Становништво

City Emblem

Pecs
(Главни град Southern Transdanubia)

938 становници (Нема регистрованих гласача)

39 посетилаца (Нема становника са држављанством ове државе)

Зграде

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Одлучност регије у устаничком рату

Одлучност регије док је нападнута (применљиво само после ослобођења)

Ова регија нема одлучност приликом напада.

Информације о продуктивности

Бонуси државе

Храна

Industry icon

+100%

Оружје

Industry icon

+100%

Куће

Industry icon

Нема бонуса

Авион

Industry icon

+22.5%

Бонуси регије

Магнезијум

+2%

Титанијум

+3%

Волфрам

+4%

Загађење

Индустрија Сировина      
 
Industry icon Храна 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0% 0.00%
Industry icon Оружја 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.02%
Industry icon Куће 0.00% 0.00% 0% 0.00% 0% 0.00% N/A N/A
Industry icon Aircraft Weapons 0% 0% 0% 0% 0% 0% N/A N/A