Амбијент укључен/искључен

Украјина

вики Чин 7 Asteria

Становништво

City Emblem

Springfield
(Главни град Illinois)

163 становници (Нема регистрованих гласача)

10 посетилаца (Нема становника са држављанством ове државе)

Зграде

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Одлучност регије у устаничком рату

Одлучност регије док је нападнута (применљиво само после ослобођења)

Ова регија нема одлучност приликом напада.

Информације о продуктивности

Бонуси државе

Храна

Industry icon

+100%

Оружје

Industry icon

+70%

Куће

Industry icon

+22.5%

Авион

Industry icon

+27.5%

Бонуси регије

Загађење

Индустрија Сировина      
 
Industry icon Храна 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0% 0%
Industry icon Оружја 0.00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00%
Industry icon Куће 0% 0% 0% 0% 0% 0% N/A N/A
Industry icon Aircraft Weapons 0% 0% 0% 0% 0% 0% N/A N/A