Ambienti on/off

제 카톡 아이디입니다.

15 Dita 2,008, 05:45 E Publikuar në South Korea South Korea Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese

카톡 아이디:
ruddms1emd
(※주의: 한타로 치지 마시오)

친신 많이해주시면 감사하겠고요ㅎㅎ(어짜피 별로 말은 안하겠지만......)
소속muparty(정당), 그리고 프로필 사진 첨부해 주시면 감사하겠습니다!!!

용도는...뭐 심심이?
랄까...혹시 모르시는 것 있으시면 성실히 답해드리고요ㅎㅎ
가끔 돈이 급하시면 빌려드립니다ㅎㅎ(이자율 500%!!!)


뭔가 더 쓸 말

lexo më shumë »

2ch스레) 농약이름이 너무 멋지다

0 Dita 2,007, 04:30 E Publikuar në South Korea South Korea Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese

디지털 메가 플레어

http://lib.ruralnet.or.jp/nouyaku/NB192/NBH22279.htm

데스티니 WDG

http://lib.ruralnet.or.jp/nouyaku/NB192/NBH21952.htm
2

이건 무슨 슈퍼 로봇 ?3


디지털 메가 플레어 wwwwwwwwwwwwwwwwwwww
4

겟타 수화제

lexo më shumë »

침묵과 공포다 그지 깽깽이들아!

4 Dita 2,006, 06:19 E Publikuar në South Korea South Korea Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese호머스틱 … lexo më shumë »

스위티-벨류어블-불국사 형을 기억하시는 분을 찾습니다!

5 Dita 2,003, 07:55 E Publikuar në South Korea South Korea Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese

http://www.erepublik.com/en/citizen/profile/5444124

형을 기억하는 사람은 얼마나 될것인가!!! … lexo më shumë »

이리퍼블릭 귀요미는 내가 접수한닷~☆

11 Dita 2,000, 10:20 E Publikuar në South Korea South Korea Hapat e parë në eRepublik Hapat e parë në eRepublik

그냥 변탠가...?

한국전 기다리다 지쳤어요 말벌말벌
아, 암튼 이리퍼블릭 귀요미는 내가 접수한다앗!
덤빌대면 덤며 보시지?

나의 귀욤귀욤 파워로 끝장을 내주지!
키랏~☆

lexo më shumë »