Ambienti on/off

[MU][CNDA]8月28日 Charlie Li 赞助 拉练通知

6 12 orë më parë E Publikuar në China China Urdhërat e Luftës Urdhërat e Luftës

本周,我们的优秀成员 Charlie Li 赞助了19700cc 拉练资金,所以!来拉练吧!
感谢小查理

2016-08-28 20:00

报备方式更改为在本文留言,格式为:军籍编号*ID*Division*枪数*伤害*申报CMC枪数

【例】

p110230*thewey*D3*185*7432987*65

千万不要混入其他数据,以免影响数据抓取

EC新人注意:
CNDA面向全EC招收战士。
福利:
CNDA由政府拨款,向广大EC基佬送温暖 … lexo më shumë »

[MU][CNDA]8月21日拉练通知

12 7 ditë më parë E Publikuar në China China Urdhërat e Luftës Urdhërat e Luftës

2016-08-21 20:00

报备方式更改为在本文留言,格式为:军籍编号*ID*Division*枪数*伤害*申报CMC枪数

【例】

p110230*thewey*D3*185*7432987*65

千万不要混入其他数据,以免影响数据抓取

EC新人注意:
CNDA面向全EC招收战士。
福利:
CNDA由政府拨款,向广大EC基佬送温暖。
只要每月参加一次拉练,即可得到:
新人:2G+84Q7每月
老人:1.5G每月

每周组织拉练,全额报销坦克及机

lexo më shumë »

[MU][CNDA]8月14日拉练通知

14 Dita 3,189, 07:36 E Publikuar në China China Urdhërat e Luftës Urdhërat e Luftës

2016-08-14 20:00

报备方式更改为在本文留言,格式为:军籍编号*ID*Division*枪数*伤害*申报CMC枪数

【例】

p110286*bigcat.chen*D3*185*7432987*65

千万不要混入其他数据,以免影响数据抓取

EC新人注意:
CNDA面向全EC招收战士。
福利:
CNDA由政府拨款,向广大EC基佬送温暖。
只要每月参加一次拉练,即可得到:
新人:2G+84Q7每月
老人:1.5G每月

每周组 … lexo më shumë »

[MU][CNDA]8月7日拉练通知

15 Dita 3,182, 05:13 E Publikuar në China China Urdhërat e Luftës Urdhërat e Luftës

2016-08-07 20:00

报备方式更改为在本文留言,格式为:军籍编号*ID*Division*枪数*伤害*申报CMC枪数

【例】

p110286*bigcat.chen*D3*185*7432987*65

千万不要混入其他数据,以免影响数据抓取

EC新人注意:
CNDA面向全EC招收战士。
福利:
CNDA由政府拨款,向广大EC基佬送温暖。
只要每月参加一次拉练,即可得到:
新人:2G+84Q7每月
老人:1.5G每月

每周组 … lexo më shumë »

[MU][CNDA]7月31日拉练通知

8 Dita 3,175, 02:27 E Publikuar në China China Urdhërat e Luftës Urdhërat e Luftës

2016-07-31 20:00

报备方式更改为在本文留言,格式为:军籍编号*ID*Division*枪数*伤害*申报CMC枪数

【例】

p110286*bigcat.chen*D3*185*7432987*65

千万不要混入其他数据,以免影响数据抓取

EC新人注意:
CNDA面向全EC招收战士。
福利:
CNDA由政府拨款,向广大EC基佬送温暖。
只要每月参加一次拉练,即可得到:
新人:2G+84Q7每月
老人:1.5G每月

每周组 … lexo më shumë »