Ambienti on/off

Sumadija

Shteti - Shoqëria   wiki

Popullsia

City Emblem

Kragujevac
(Capital City of Sumadija)

138 residents (No registered voters)

429 visitors (Nuk ka banorë me nënshtetësi të këtij vendi)

Ndërtimet

1
2
3
4
5 Sistemi i Mbrojtjes
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Productivity Information

Country Bonuses

Ushqimi

Industry icon

+100%

Arma

Industry icon

+85%

Shtëpia

Industry icon

+62.5%

Aircraft

Industry icon

+60%

Region Resources

Clay

+4%

Wood

+3%

Pollution

Industria Raw      
 
Industry icon Ushqimi 7.53% 18.62% 11.85% 7.91% 4.57% 6.08% 0.00% 0.00%
Industry icon Armët 3.32% 2.88% 1.97% 3.31% 3.97% 4.60% 2.19% 9.72%
Industry icon Shtëpia 4.41% 24.67% 12.47% 6.56% 0.43% 0.67% N/A N/A
Industry icon Aircraft Weapons 2.32% 2.92% N/A N/A N/A N/A N/A N/A