Ambienti on/off

Popullsia

City Emblem

Istanbul
(Capital City of Marmara)

111 residents (No registered voters)

891 visitors (Nuk ka banorë me nënshtetësi të këtij vendi)

Ndërtimet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Productivity Information

Country Bonuses

Ushqimi

Industry icon

+95%

Arma

Industry icon

+100%

Shtëpia

Industry icon

+90%

Aircraft

Industry icon

No bonus

Region Resources

Hekur

+2%

Alumin

+3%

Naftë

+4%

Pollution

Industria Raw      
 
Industry icon Ushqimi 1.26% 2.84% 1.81% 0.56% 0.00% 0.46% 0.00% 0%
Industry icon Armët 2.00% 0.00% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.48%
Industry icon Shtëpia 0.00% 1.25% 0.00% 0.00% 0% 0% N/A N/A
Industry icon Aircraft Weapons 0% 0% N/A N/A N/A N/A N/A N/A