Ambienti on/off

Popullsia

City Emblem

Pristina
(Capital City of Kosovo)

61 residents (No registered voters)

243 visitors (Nuk ka banorë me nënshtetësi të këtij vendi)

Ndërtimet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Productivity Information

Country Bonuses

Ushqimi

Industry icon

+100%

Arma

Industry icon

+85%

Shtëpia

Industry icon

+62.5%

Aircraft

Industry icon

+60%

Region Resources

Pollution

Industria Raw      
 
Industry icon Ushqimi 1.89% 3.47% 6.49% 3.49% 0.88% 1.07% 0.00% 0%
Industry icon Armët 1.49% 0.46% 0.00% 0.00% 0.46% 0.00% 0.00% 5.87%
Industry icon Shtëpia 0.00% 0.00% 3.11% 0.00% 0% 0% N/A N/A
Industry icon Aircraft Weapons 0% 0.00% N/A N/A N/A N/A N/A N/A