Ambienti on/off

Popullsia

City Emblem

Des Moines
(Capital City of Iowa)

3 residents (No registered voters)

29 visitors (Nuk ka banorë me nënshtetësi të këtij vendi)

Ndërtimet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Productivity Information

Country Bonuses

Ushqimi

Industry icon

+100%

Arma

Industry icon

+100%

Shtëpia

Industry icon

+100%

Aircraft

Industry icon

+70%

Region Resources

Magnesium

+2%

Pollution

Industria Raw      
 
Industry icon Ushqimi 0.16% 1.41% 0.36% 0.00% 0.00% 0.17% 0% 0.00%
Industry icon Armët 0.19% 0% 0% 0% 0% 0.00% 0% 3.39%
Industry icon Shtëpia 0.00% 3.80% 3.79% 1.12% 0% 0% N/A N/A
Industry icon Aircraft Weapons 2.64% 3.16% N/A N/A N/A N/A N/A N/A