Ambienti on/off

Popullsia

City Emblem

Juneau
(Capital City of Alaska)

28 residents (No registered voters)

93 visitors (Nuk ka banorë me nënshtetësi të këtij vendi)

Ndërtimet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Productivity Information

Country Bonuses

Ushqimi

Industry icon

+100%

Arma

Industry icon

+100%

Shtëpia

Industry icon

+100%

Aircraft

Industry icon

+70%

Region Resources

Pollution

Industria Raw      
 
Industry icon Ushqimi 0.02% 0.75% 0.24% 0.04% 0.04% 0.00% 0% 0%
Industry icon Armët 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0.00% 5.70%
Industry icon Shtëpia 4.16% 5.45% 2.90% 0.00% 0.00% 0.00% N/A N/A
Industry icon Aircraft Weapons 0% 0.00% N/A N/A N/A N/A N/A N/A