Ambienti on/off

Join the new world

 

Who will we support ?

Dita 1,900, 16:34 E Publikuar në United Kingdom Britania e Madhe nga Alphabethis

Who will we support ?


To vote you have send a private message to
me with a code of 5 numbers, chosen by you and your preferred candidate:


- Feist
- Butjam
- Alphabethis
- Bamber
- CaptChazbeard
- free vote


When all votes are cast I'll publish the list of codes and YES and NO,
and the sum, so everyone will check his vote and the result will be
public, yet SECRET.

Democracy at work. 

Komentet

BigAnt
BigAnt Dita 1,900, 16:51

not you

Alphabethis
Alphabethis Dita 1,900, 16:57

obviously not me, but democracy is thus, people choose. To vote you need to be a new era member. Biggy.

WayneKerr
WayneKerr Dita 1,900, 18:20

it'll be rigged...

p00kachu
p00kachu Dita 1,901, 03:30

Can we not just vote for who we wish on Voting day?

Alphabethis
Alphabethis Dita 1,901, 07:32

p00kachu, option added.

Bohemond4
Bohemond4 Dita 1,901, 12:02

'Can we not just vote for who we wish on Voting day?'

you can regardless, I am still tossing between 2 candidates, despite my parties official backing. This, though, is the vote about who your party is choosing to back publicly.

it'll be rigged...
x2

Sir Humphrey Appleby
Sir Humphrey Appleby Dita 1,901, 12:38

seems a bit odd that one of the candidates is in charge of a vote to support a candidate

Alphabethis
Alphabethis Dita 1,901, 13:42

minecraft, it's odd, but someone has to do it.

lancer450
lancer450 Dita 1,901, 15:05

it'll be rigged...
x3

Topher Fair
Topher Fair Dita 1,901, 15:31

As much as I don't agree with this, I REALLY don't like people flaming Alphabethis and questioning his honesty. as a PP lancer450 you need to show more tact.

Spite313
Spite313 Dita 1,902, 02:40

I agree with Lancer :3

WayneKerr
WayneKerr Dita 1,902, 03:47

Looks like I was right and it was rigged...

Alphabethis
Alphabethis Dita 1,902, 15:38

It wasn't rigged. People was given the opportunity to vote,... they didn't vote. You can't accuse us any more about not being democratic. Only two votes were cast.

 
Postoni komentin tënd

Çfarë është kjo?

Ju jeni duke e lexuar një artikull që është shkruar nga një qytetar i eRepublik-ës, një lojë e veçantë strategjike ku luajnë shumë lojtarë dhe që është e bazuar në vende të jetës reale.Krijo karakterin tuaj dhe ndihmoje vendin tuaj për të arritur lavdinë e saj përderisa ju mund të bëheni hero i luftës, botues i njohur ose një këshilltar i financave.