Ambient on/off

Join the new world

 

[MoC] When to use your bazooka’s?

Day 1,950, 14:52 Published in Netherlands Netherlands by SO_HelpdeskNL

[ENGLISH VERSION BELOW]Nieuw in het spel en grote ambities? Lees de artikelen met praktische do’s en don’ts die het Ministerie van Coaching uitbrengt over alle onderwerpen die nieuwe spelers aandragen. We willen deze termijn om de dag een artikel publiceren met een overzicht van andere artikelen, zodat je altijd een oud artikel kunt terugvinden!

Eerdere vragen die we hebben beantwoord:.
>> Waarom vechten voor je Daily Order?
>> Waarom vechten met hoge Q wapens?
>> Hoe verhuiskosten te besparen?
>> Waarom moet je je goud in trainen investeren?
>> Hoe kun je geld verdienen op de Monetaire Markt?
>>
[url=http://http://tinyurl.com/csbfoo5]Waarom kun je je voedsel beter kopen?[/url]

Totdat we een flinke lijst van onderwerpen hebben kun je voorlopig oude artikelen nalezen via deze link.

De vraag van vandaag: wanneer moet je je bazooka’s inzetten?

Na het behalen van je Daily Order krijg je de onderdelen om een bazooka in elkaar te zetten (plus een energy bar). Zeker in het begin is de influence van 1 bazooka (3 hits van elk 10.000 = 30.000) en de rankpoints die je krijgt na gebruik (10% van je influence = 3.000 RP) gigantisch vergeleken met je normale influence en RP. Maar hoe en wanneer zet je die bazooka’s nou het slimst in?Het hangt een beetje af van hoe jij het spel wilt spelen. Heb je af en toe een adrenalinekick nodig, dan ga je logisch regelmatig voor Battle Hero. Ben je liever een held voor volk en vaderland, dan spaar je je bazooka’s op voor de bevrijding van onze regio’s. Bras ze in elk geval niet zomaar op, want je loopt hierdoor veel goud mis!Battle Hero medals (winst: 2 of 3 goud + eerder ranken)
Je wint een Battle Hero medal als je influence in jouw divisie de hoogste is - of jouw kant nou wint of verliest. Een BH is in divisie 1 goed voor 2 goud, in divisie 2 goed voor 3 goud. Vooral in de hoogste 2 levels van je divisie kun je zo nog leuk bijverdienen. BH’s zijn een mooi doel om bazooka’s en energy bars te sparen: met 10 bazooka’s heb je al 300.000 influence...

Maar vergis je niet. Het is altijd spannend (soms écht bloedstollend) of je het redt. Er zijn meer kapers op de kust (BH hunters), en met een kleine bom in de laatste minuten word je zomaar weggevaagd. Aan de andere kant: je krijgt sowieso de rankpoints van je bazooka’s en hoe eerder je je bazooka’s inzet, hoe eerder je rankt, waardoor je weer meer influence kriigt, waardoor je extra rankpoints krijgt en weer eerder rankt... Een voorsprong die doortelt in je hele militaire carrière!


True Patriot medals (winst: 5 goud + damage voor ons eigen land!)
Veel spelers sparen hun bazooka’s om te vechten voor onze bevrijding. Een nobel streven en het is natuurlijk een kick om de bar boven de 50% te zien als het om ons eigen land gaat. Maar spaar niet te lang: je loopt in tussentijd kostbare rank points mis. Je krijgt ze later wel, maar in tussentijd had je vrijwel zeker een (veel) hogere rank kunnen hebben.

Aan de andere kant levert vechten voor ons eigen land je wel per definitie True Patriot points op (evenveel als je influence). Als je je bazooka’s dus inzet bij RW’s in onze eigen regio’s heb je er in elk geval dat voordeel van!One-hit-kill
Het mooiste is natuurlijk als je een BH kan halen in een van onze eigen RW’s. Helemaal mooi als het samenvalt met een missie waarvoor het aantal kills telt. Een bazooka levert namelijk - in tegenstelling tot andere wapens, waar je vaak 2 of 3 hits nodig hebt om een tegenstander te verslaan - een one-hit-kill op. Die wetenschap kan je helpen om een moeilijke missie toch nog net te halen. Het is niet echt een doel om bazooka’s voor te sparen, maar je profiteert toch van je bazooka’s.Nog een paar do's en don'ts die je verder kunnen helpen:

1) Voel je niet schuldig als je net voor een BH bent gegaan en er komt een bevrijdingsoorlog: door je bazooka’s ben je toch sterker geworden en ons land heeft sterke spelers nodig in alle divisies!

2) Als je voor BH gaat, spelen ook energy bars en je influence met gewone wapens mee. Investeer daarom ook in strength (trainen) en een hoge rank (vaak DO halen).

3) In de hoogste levels van een divisie haal je het makkelijkste BH medals. Blijf daar zo lang mogelijk door zuinig te zijn op je XP: werk liever niet in je fabrieken en vecht alleen met Q7 wapens.

4. Haal je je DO niet en zou je het wel redden met 1, 2 of 3 kills van een bazooka? Bedenk dat je één bazooka opgeeft, maar er ook één terugkrijgt. Je winst zit in de rankpoints en de extra energybar.

5. Zet bazooka's liefst alleen in tegen tegenstanders met een bazooka of hoge Q wapen, en een volle bar.Het Ministerie van Coaching is er om jou als nieuwe speler snel vooruit helpen in het spel en je de game mechanics beter te leren begrijpen. Heb je vragen? Een aantal nuttige tips:

1. lees en registreer je op ons forum enetherlands.nl waar je o.a. vragen kunt achterlaten, een registratiebonus van 250 NLG kunt aanvragen en gratis spullen kunt krijgen van oudere spelers!
2. kom naar de IRC (weet je niet hoe: lees dan dit artikel!) waar je op het kanaal #coachingNL kunt chatten en live al je vragen kunt stellen
3. verdiep je in de uitgebreide wiki-pagina’s die op alle aspecten van het spel ingaan.

Natuurlijk mag je ook altijd een pm sturen naar een van ons!

Zeeuwsmeisje
Minister van Coaching

Lunatoe
Staatssecretaris van Coaching


[ENGLISH VERSION]New to the game and great ambitions? Do read the articles with practicle do’s and don’ts that the Ministery of Coaching will publish on issues brought up by other new players. This term we will publish an article every other day including an overview of older articles, so that you will be able to read them back nice and easy!

Previous questions we answered:
>> Why fight for your daily order
>> Why to fight with high Q weapons?
>> How to avoid moving costs?
>> Why to invest your gold in training?
>> How to make money on the Monetary Market?
>> Why buy your food on the market and which Q?

Until we have a substancial list of articles to link to, please catch up on older articles via this link.

Today’s question: when to use your bazooka’s?

After completing your Daily Order you get the parts to build a bazooka (plus an energy bar).Especially in the beginning, the influence of 1 bazooka (3 hits of each 10.000 = 30.000) and the rankpoints after using it (10% of your influence = 3.000 RP) are gigantic compared to your normal influence and RP. But how and when are your bazooka’s best put to use?The answer more or less depends on how you wanna play this game. If you need an adrenaline rush every now and then, it makes sense to go for Battle Hero regularly. Do you prefer to be a hero, fighting for your people and your homeland, you’d rather save up bazooka’s for one day liberating our regions. Whatever you do, do not just use them randomly, it will make you miss out on gold!Battle Hero medals (gain: 2 or 3 gold + sooner ranking)
You win a Battle Hero medal if your influence is the highest in your division- whether your side wins or loses. A BH in divisie 1 accounts for 2 gold, in division 2 for 3 gold. Especially in the top 2 levels of a division it is a nice way to make some extra gold. BH’s are a good cause to save up bazooka’s and energy bars for: with 10 bazooka’s you can do 300.000 influence...

But make no mistake. It is always exciting (sometimes really killing) if you make it or not. There will be people with the same plan in mind (BH hunters), and a tiny little bomb in the final minutes could wipe you out just like that. On the other side: you do get rankpoints from your bazooka’s and the sooner they are deployed, the sooner you will rank up again, after which your influence grows, making you get more RP and rank up sooner... An advantage counting on your entire military career!True Patriot medals (gain: 5 gold + damage for our own country!)
Many players save up their bazooka’s to fight for our liberation. A noble cause and ofcourse, it is a kick to see the bar above 50% when our own country is concerned. But don’t hold on to your bazooka’s for too long: you are missing out on valuable rank points. You will get them later, but in meantime you would have had a (far) higher rank almost certainly.

On the other side, fighting for our own country adds to your True Patriot points (equal to your influence). Putting your bazooka’s to use in RW’s in our own regions, is a sure advantage!One-hit-kill
It would be great if you could get a BH in one of our own RW’s. And even better if this would be during a mission counting the number of kills. A bazooka - other than normal weapons that often take 2 or 3 hits to defeat an enemy - delivers a one-hit-kill. Knowing this might just help you complete a difficult mission. Not really a target to save up bazooka’s for, but you do have effect from your bazooka’s.A few do's and don'ts that can help you ahead:

1)Don’t feel guilty if you went for BH just prior to a liberation campaign: your bazooka’s did make you stronger anyway and our country needs strong players in every division!

2) When going for BH, also energy bars and your influence with normal weapons count. Also invest in your strength (training) and a high rank (do your DO as often as possible).

3) In the top levels of a division BH medals are won easier. Stay there as long as possible by watching your XP: do not work in your factories and fight only with Q7 weapons.

4. You cannot complete your DO but you would with 1, 2 or 3 kills from a bazooka? Do it. You may lose one bazooka, but you get one back. Your gain is in the rankpoints and the extra energybar.

5. Best use your bazooka's only against enemies with a bazooka or high Q weapon, and a full bar.The Ministry of Coaching is there to help you as a new player ahead in the game and make you understand game mechanics better. Do you have questions? Some useful tips:

1. read and register on our forum enetherlands.nl to leave your questions, request the registration fee of 250 NLG or get free stuff from older players!
2. come to the IRC (if you don’t know how: read this article!) where you can chat and ask live questions on the channel #coachingNL
3. read the extensive wiki-pages that explain all aspects of the game

Of course you can always send a pm to one of us too!

Zeeuwsmeisje
Minister van Coaching
Lunatoe
Staatssecretaris van CoachingPlease subscribe to the Government Newspapers

 

Comments

M. de Ruyter
M. de Ruyter Day 1,950, 14:55

o7

Fhaemita The Apostate
Fhaemita The Apostate Day 1,950, 14:56

\o/

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.