Ambient on/off

Join the new world

 

[EN/BG] Interview with the CP of China

Day 1,815, 00:38 Published in Poland Bulgaria by egad


За българската версия погледнете надолу.

Atracurium has been the president of eChina since august and has 10 CP medals in his collection. No doubt he is one of the most experienced players in his country and in this game altogether. So I decided that it will be interesting to everyone if I ask him several questions.

1. The last month you had many guests in Asia (Romania, Croatia and Serbia). Were you afraid at any point that China might lose some of its regions (including colonies) in battles vs Serbia or just to please your allies who wanted to build their Asian empires?
In every battles, one should expect to loose something. There is no such thing as having the ability to protect all the cakes on hand, while one is busy. My people, MU, parties are already been advised to fight in no where except for the NE battle. Not even colonies. Nothing is as important as the NE battle. We monitor our battles 24-7. Good allies will know ask you to shift just to please them.

2. Why do you still keep Iran’s core regions and what is your position about Iran-Turkey’s conflict?
There is a very controversy question, I think you should seek your answers with Iran. We are neutral in this Iran Turkey conflict.

3. In your last article you wrote that this month China will sign less MPP. Do you expect any conflicts with the countries that will be neglect?
No, no conflicts is expected.

4. Who will decide which MPP’s will be resigned – EDEN or China?
China. Eden only advise.

5. China have 10/10 resources and only allies around. Do you have any plans how to make this game more interesting for your nation?
We might airstrike someone for fun. China is committed to help its allies and all unnecessary waste of damages poured into NE battles for fun is not considered. We do hold competitions do create more fun.

6. Do you think that TWO alliance will change in any direction the situation in the eWorld?
I think it will be the same.

7. Which alliance will be greater threat to China – TWO with their mighty armies or CoT with members like Indonesia and South Korea who are closer to you?
Everything can be a threat and not to be underestimated. Underestimating enemies is the first step of failure. So both will be equal standing. Yet, however in a war there are alot of factors that affect success thus human resources might not be the only crucial factor.

Thank you very much for this interview Atracurium!!!

Българска версия

Atracurium е президент на Китай от август и има общо 10 президентски медала. Без съмнение той е един от най-опитните играчи в страната си, а и въобще в играта. Затова реших, че ще ви е интересно да му задам няколко въпроса.

1. През последния месец имахте много гости в Азия (Румъния, Хърватско и Сърбия). Опасяваше ли се в някой момент, че може да загубите някой от регионите си (включително колониите) в битките срещу Сърбия или просто, за да угодите на някой от съюзниците си, които искаха да направят своите азиатски колонии?
Във всяка битка трябва да очакваш, че ще загубиш нещо. Няма свръх сила, с която да запазиш всички дини под една мишница. Моите хора, юнитите и партиите са посъветвани да не се бият на друго място, ако има битка срещу ЕВ, дори и ако колониите са в опасност. Нищо не е толкова важно, колкото ЕВ битките. Ние следим битките си денонощно. Добрите съюзници ще знаят как да те помолят, за да им отстъпиш мястото си.

2. Защо все още държите окупирани ирански региони? Каква е позицията ви относно конфликта между Иран и Турция?
Това е много спорен въпрос. Мисля, че трябва да потърсиш отговора в Иран. Ние сме неутрални в този конфликт.

3. В последната си статия написа, че този месец Китай ще подпише двойно по-малко съюзи. Очакваш ли проблеми от държавите, които ще бъдат пренебрегнати?
Не, не очаквам конфликти.

4. Кой ще реши кои МПП да се подновят – Китай или ЕДЕН?
Китай. ЕДЕН може само да съветва.

5. Китай има 10/10 ресурси и е заобиколена само от съюзници. Имате ли някакви планове как да направите играта по-интересна за вас?
Може да нападнем някой с въздушна атака за забавление. Китай е отдаден да помага на съюзниците си и не обмисляме пропиляване на щета, когато не е необходимо, а е само за забавление в битка срещу ЕВ.
Освен това организираме надпревари за забавление на хората.


6. Мислиш ли, че новия съюз TWO (Полша, Испания, Сърбия и Унгария) ще промени в някаква посока ситуацията в еСвета?
Мисля, че всичко ще си остане по старо му.

7. Кой съюз е по-голяма заплаха за Китай - TWO със силните си армии или CoT с членове като Индонезия и Южна Корея, които са близо до вас?
Всеки може да е заплаха и не трябва да се подценява. Подценяването на противника е първата стъпка към провала, така че гледам еднакво на заплахите и от двата съюза. Все пак за спечелването на една война участват много фактори и не всичко зависи от числеността на армиите.

Много ти благодаря за това интервю Atracurium!!!

Ансамбъл egad Ви пожелава приятен ден и Ви подсеща, че можете да гласувате за статията и да се абонирате за вестника 🙂
 

Comments

Mustafa Kemal Atajerk
Mustafa Kemal Atajerk Day 1,815, 00:39

Wracaj do Bułgarii

DontPanicPls
DontPanicPls Day 1,815, 00:42

Най-големият

bate bobby
bate bobby Day 1,815, 00:45

Vot

Bulgarski pi4
Bulgarski pi4 Day 1,815, 00:48

vot

scorchefix
scorchefix Day 1,815, 00:49

Добра статия Даже и суб имаш (как съм те пропуснал) Хайде още 6 суба.

Ама да вземеш ли да направиш едно интервю с БЪЛГАРСКИЯ президент ......

firstborn1
firstborn1 Day 1,815, 02:08

Много добра статия вот и съб - още 4 ти остават

Alex Zvezdev
Alex Zvezdev Day 1,815, 02:11

[МВнР] Преподписване на НАП-а с еТурция
30•1 hours ago•• Political debates and analysis

staruszek
staruszek Day 1,815, 04:20

6. Do you think that TWO alliance will change in any direction the situation in the eWorld?
I think it will be the same.

- so true

The God Emperor of Mankind
The God Emperor of Mankind Day 1,815, 04:46

很好的文章!
V+S

hesar
hesar Day 1,815, 05:14

it's totally uninteresting interview

short answers - short informations

nothing precise

Mystela
Mystela Day 1,815, 08:31

o7

georgekaramazov
georgekaramazov Day 1,816, 14:07

v s 2001
Great article!!

XaVeR.PL
XaVeR.PL Day 1,816, 14:43

Hu is president of China

szbszig
szbszig Day 1,816, 22:15

CP medal hunter! 😃:D

menon111
menon111 Day 1,817, 01:23

vs

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.