Okolje ON/OFF

Join the new world

 

LK Komisijos apklausos rezultatai

Dan 1,900, 05:11 Published in Lithuania Litva s strani BlMBA


VOTE kas pritariate reformai!!!




LK Komisijos apklausos rezultatai

Apklausoje dalyvavo tik 13 komisijos narių. Reikia suprasti, kad kitiems komisijoms nariams ši apklausa buvo nesvarbi ir jie pritarė daugumai, nes apklausa buvo skirta išreikšti savo nuomonę.

Diskusijų neapibendrinau, bet dominuoja parlamentinės demokratijos pozicija.




Bimbagalvis –skirti gali paprasta dauguma.
D..C - Tvirtina pirma LK Vadovybe 66% balsu dauguma, tada jei praeina balsavimas, kandidatūra teikiama patvirtint seimui, 66% balsu. Tas pats Vado nušalinimui, paskyrimui, ar LK struktūrinėms reformoms.
gliookas II - 50 surinkti nėr jokių problemų dažniausiai jokiai suinteresuotai grupei. o štai dėl 66% reikėtų paprakaituoti ir rimtai įtikinti, kad su vadu kažkas negerai.
Money_Boy - LK vadą? Seimas? Skiria?
Giedrius-Wraith - Kokia valdžią LK iš vis gali turėti? Yra valdžia CP su ministrais ir seimas. LK tėra viena iš organizacijų valstybinių kaip kultūros ministerija ar URM, atsakinga CP ir arba seimui. Čia tik pas mus taip gavosi, kad nuėjo į lankas taip, kad LK vos ne už CP aukščiau.
Pararam - na skiriamas CP, o tvirtina seimas, gal taip turėtų būti.
JurgisJaska - 75 procentai mano nuomone yra pakankamai didelis kiekis, kad viena ar dvi partijos negalėtų to įgyvendinti, tačiau ne per didelis siekiant skubių ar būtinų pakeitimų, esant seimo susitarimui.
Funnyte - Nesutinku, kad LK vadą skirtų ir atšauktų Seimas. Prasidės politikavimai. Tebūnie, užtikrinant skaidrumą, Seimo balsavimas gali sudaryt kažkokią procentinę dalį, bet tai tikrai neturėtų būti vien Seimo narių sprendimas.
Pantera7 - Nėra komentarų.
M'anvydas - Manau reikia taikyti tokius procentus, kurie taikomi erepe. 66% yra pats tas. Didesnį procentų skaičių būtų sunku surinkti, rinkimai užtruktų daug laiko, kandidatą tektų rinkti per kelis kartus. Apie mažesnį net nėra ką kalbėti, nes koks LK vadas, kuris išrinktas be daugumos paramos.
Magnus Dux - Turi būt pakankamai aukštas procentas, kad valdžios neįtakotų rinkimų rezultatai (o kaip žinia, ten labai daug nulemia mulčiai ir pan.). Iš kitos pusės reik ne per aukšto, kad viena partija negalėtų blokuot balsavimo.
MoGoM - Seimas tvirtina tik statutą, LK vado jis nerenka, nebent gali tik patvirtinti.
iPSiArt - Tam, kad LK Vadas būtų kuo mažiau politizuota figūra, (nes, mano nuomone, armija turėtų būti depolitizuota) manau, tai turėtų būti žaidėjas, turintis pripažinimą ir palaikymą kaip profesionalas daugelyje politinių partijų. Be abejonės, tokių asmenų nėra daug, kita vertus tai mažina galimybę, kad bus paskirtas į pareigas atsitiktinis žmogus. Konkrečiai partijai ar jų koalicijai irgi būtų sunku prastumti savo statytinį, kuris be lojalumo jokiais kitais gebėjimais nepasižymėtų. Atšaukimas, manau, turėtų būti supaprastintas - tam turėtų užtekti mažiau balsų. Nes Seimo narių balsai kažkiek atspindi ir eilinių eLT piliečių nuotaikas. Jei daugiau kaip pusė Seimo narių nepasitiki LK vadu, tai yra kritinė masė.



Bimbagalvis – 3 mėnesiams.
D..C - 3 mėn. manau pats tas, su galimybe esant geriems rezultatams pratęst automatiškai iki 6 mėn. be papildomo biurokratizmo.
gliookas II - 3 mėn. yra mažai, elementariai vienas mėnuo įsitraukti, antras padirbti, o trečiame kažką tobulint ir toliau normaliai jau veikti. tiesiog manau čia reikia atkreipti dėmesį į produktyvumo skalę. Plius, per 3 mėn. autoriteto jokio ir susidirbimo nebus.
Money_Boy - Kiek dirba, tiek ir būna, nebesvaikit.
Giedrius-Wraith – 3 mėnesiai pakankamai. 6 mėnesiai per daug. CP ir tas tik mėnesį išbūna. Jei LK vadas gerai dirba, jis gali būti vėl perrinktas 3 mėnesių kadencijai. Didelio skirtumo nėra. Reiktų nebent pridėti, kad pvz. vadas negali būti savo poste daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės, nes gali susidaryti situacija, kad tas pats vadas veiksnus ar ne sėdi poste metų metus, o Lk merdi.
Pararam - Skiriamas tiek, kiek jis yra tinkamas esamam CP. Nematau problemos dažnai kadrų kaitai
JurgisJaska - 3 mėn. pakankamas laiko intervalas darbams įgyvendinti, tačiau ne per didelis, kad asmuo užsisėdėtų poste.
Funnyte - Skiriamas tol, kol nušalinamas arba pats pasitraukia iš pareigų.
Pantera7 - 3 mėn. manau pakankamas laikas. Gerai dirbant galima likti antrai kadencijai ir pan..
M'anvydas – 6 mėn. ir daugiau. Per dažna vadų kaita nieko gero neduoda. Taigi kaip min 6 mėn. turi būti. Bet optimaliausias variantas 1 metai.
Magnus Dux - Ribojamas laiko limitas - nesąmonė. Naujam vadui ir įsivažiuot tektų ir "kadencijos" pabaigoj netektų motyvacijos. Reik leist jam dirbt ir netrukdyt.
MoGoM – Nėra komentaro.
iPSiArt - Manau, kad 3 mėnesiai - pakankamas laiko tarpas vadui parodyti ko jis yra vertas. Jei dirba gerai, po 3 mėn. jis bus patvirtintas iš naujo ir taip toliau. Jei asmuo pasirodys netinkamas šioms pareigoms, LK, MU ir visai Lietuvai nereikės mėnesius kentėti jo klaidų ir bandyti Seime surinkti reikiamą balsų daugumą jo nušalinimui.



Bimbagalvis – 1. Karo taryba prie CP, joje yra visi atstovai.
D..C - 3. Kitka. LK Vadovybė sudaryta iš MU vadu, CP, KAM.
gliookas II - 1. Karo taryba prie CP. Manau kandidatūrą turėtų pateikti karo taryba, į kurią įeitų CP, MU atstovai, KAM (URM) atstovas.
Money_Boy - 3. Kitka. LK vadovybė, ir ne seimui.
Giedrius-Wraith – 3. Kitka. CP siūlo karo tarybai LK vadą. Teisiškai taip turėtų būt. Karo taryba jei netinka gali atmest, bet privalo pateikt argumentus kodėl bei pasiūlyti savąjį. Visgi galutinį žodį turėtų pasakyti CP. Privatus MU vėl įmestas kaip spekuliacija tekste, bet nors ir esu vadas MU, nepritariu. MU vadai busiantys karo komisijoje galės ten pasisakyti, pritarti arba nepritarti siūlomam kandidatui į vadus.
Pararam - 3. Kitka. CP, o kas CP pasiūlyti gali tai jau čia jo biznis.
JurgisJaska - 3. Kitka. Mano nuomone LK vado kandidatūrą turėtų pateikti esamas CP kartu su privačių MU vadais.
Funnyte - 1. Karo taryba prie CP. Kas yra "karo taryba"? Kandidatūras turėtų teikti LK tarybos (plačiąja prasme) nariai.
Pantera7 - 3. Kitka. Tiek karo taryba prie CP tiek privatūs MU manau.
M'anvydas – 1. Karo taryba prie CP.
Magnus Dux - 3. Kitka. Dabartinė sistema gera - kad vadovybės nariai. Nu ir buvę CP gal galėtų, idant tam tikrom aplinkybėm esant vakuumo nesusidarytų.
MoGoM – 1. Karo taryba prie CP. Visi esantis LK taryboje.
iPSiArt - 1. Karo taryba prie CP. Manau, MU kaip ir partijos turi savų interesų siūlyti ir remti kandidatus iš savo tarpo. Jei kandidatus siūlo Karo Taryba - tuomet tai jau kolektyvinis organas, kuriame 1 būrio eilinio atstovo taip paprastai neprastumsi - jis turės būti išties žinomas ir gabus.



Bimbagalvis – Jei nevykdo savo pareigų, bet tai turi būti aiškiai apibrėžta statute, LK vado pareigose.
D..C - Dėl aplaidaus pareigų vykdymo.
gliookas II - Nepasitikėjimas yra labai abejotinas pagrindas, kaip rodo praktika, reiškiantis pagrinde "sutariu" ir "nesutariu" su pareigūnu. Siūlyčiau už rimtus „feilus“: vagystę, piktnaudžiavimas pareigomis, arba tiesiog normalu, žmogiška, nepatenkinamu darbu, kai visi nurodo į klaidas, o žmogus jų netaiso ir nesugeba pasiteisinti taip, kad visiems aišku pasidaro kodėl tas ar anas dalykas padarytas. Bet nustoti žaisti taip, kad būtų pagrindas nepatinkantį žmogų tiesiog išmest, nepasitikėjimais prisidengus.
Money_Boy - LK vadovybės nario nepasitenkinimu ir su dideliais įrodymais, o ne kaip kad "nemoka dirbt".
Giedrius-Wraith – Technines: dėl taisyklių pažeidimų, „bano“. Profesinės: nesugebėjimas susitvarkyti LK viduje ir kompetencijos trūkumas. Žmogiškosios: Nesugebėjimas dirbti komandoje ir sutarti su kariuomenes dalinių vadais ar privačiais MU. Juk jie ir sudaro dabartinę beveik visą LT jėgą. Prie šito dar reiktų pabrėžti-nesutarimus su CP. CP yra tiesioginis viršininkas ir jeigu yra nesutarimų, CP gali iškelti LK vado atstatydinimo klausimą Seime.
Pararam - Kaip jau minėjau anksčiau, CP yra vyriausiasis karinių pajėgų vadas, jis ir skiria vadą arba atleidžią. Taip ir bus atsakomybė už pareigas blogai atliekantį žmogų, nes bus aišku kas dėl to kaltas. Ne tai kai dabar visokie miegantys mygai subalsavo, ir niekas neaišku kas kaltas dėl to, kad LK vadas blogai ar gerai atlieka savo pareigas.
JurgisJaska - Pareigų neatlikimas, piktnaudžiavimas pareigomis, visuomenės ar seimo nepasitikėjimas. 51% privačių MU vadų nepasitikėjimo pareiškimas.
Funnyte - Neaktyvumas.
Pantera7 - Neveiksnumas, nelogiški veiksmai ir t.t.
M'anvydas – Taip, tokiu pat pagrindu kaip CP, ar seimo narys. Už atitinkamas kenksmingas veikas prieš valstybę. Kokios tos veikos būtų, reiktų atskiro aptarimo, kurios būtų įrašytos LK statute.
Magnus Dux - Pvz., Lietuvos išdavystė.
MoGoM – Jei neatlieka savo pareigų.
iPSiArt - Įstatymų, LK statuto pažeidimai, banas, buvimas neaktyviu tam tikrą laikotarpį, jam pačiam prašant dėl įvairių asmeninio gyvenimo aplinkybių (darbas, šeima, gimsta vaikas, liga ar pan.).



Bimbagalvis – Karo taryba turi siūlyti Seimui.
D..C - Aprašiau ankščiau
gliookas II - Manau Seimas turėtų balsuoti. Prieš tai turi būti atliktas kažkoks tyrimas. Na, tarkime pakoreguoti Seimo statutą taip, kad SP atliktų tyrimą ir pateiktų Seimui išvadas, kad va, bendravau su KAM, CP, darbuotojais, tas ir tas ne taip, todėl jie siūlo išmesti ir dėl to skelbiame aptarimą, nagrinėjant faktus, apklausiant LK vadą ir pareigūnus ir tada balsavimas.
Money_Boy - ???
Giedrius-Wraith – 1 - Savanoriskas atsistatydinimas. 2 - CP gali iškelti LK vado atstatydinimo klausimą Seime ir jei nustatyta dauguma prabalsuoja už - jis pašalinamas. 3 - Komisijos dauguma nepatenkinta vado darbu taip gali siūlyti CP vado pakeitimą toliau žiūrėti 2 punktą. 4. Major jėga. Esant neįveikiamam konfliktui CP su Seimu bei LK vadu, atstatydint gali komisijos dauguma 50%+1, jei konfliktas tęsiasi ilgiau nei 2 savaites ir LK yra neveiksnus.
Pararam - kaip sakau genialumas paprastume. CP netinka LK vadas, teikia seimui pasiūlymą skirti naują vadą su argumentais, seimas balsuoja ar sutinka ar ne. 60% balsų už kitą kandidatą užtekt turėtų, kad paskirti naują vadą.
JurgisJaska - Pasiūlymas nušalinti LK vadą pateikiamas seimui kartu su naujo vado kandidatūra, vykdomi du balsavimai, nušalinti vadą ar ne? Priėmus nušalinimo nutarimą vykdomas antras balsavimas dėl naujo vado paskyrimo. Nenušalinus senojo vado balsavimas dėl naujo vado nevykdomas. Sekantis nušalinimo pasiūlymas gali būti teikiamas tik po nustatyto laiko tarpo (pvz. 1 mėn.). Nepriėmus naujo vado kandidatūros teikiamos naujos kandidatūros pakartotiniam balsavimui, nepritarto asmens kandidatūra negali būti teikiama 2 kartus iš eilės, t.y. dar kartą žmogų pateikti galima tik tuo atveju, jei jis buvo siūlomas pirmą kartą, buvo nepritarta, tada buvo nepritartą antrajam asmeniui pakartotiniame balsavime.
Funnyte - Balsavimas dėl nušalinimo.
Pantera7 - Keliamas balsavimas surinkus viešai pritarimų iš tam tikro žmonių kiekio pvz. Seimo narių.
M'anvydas – CP teikia pasiūlymą tarybai, kuri balsuoja. Tuo pačiu balsuoja ir Seimas. Seimo ir Karo tarybos balsų dauguma LK vadas gali būti nušalinimas.
Magnus Dux - Balsavimas.
MoGoM – LK tarybos narys, inicijuoja apkaltą, su rimtu argumentu kodėl. Ir tuomet vyksta balsavimas.
iPSiArt - Toks pat kaip ir išrinkimo - balsavimas Seime. Jei yra konkretūs faktai (banai, laiškas, įstatymų pažeidimas ir pan.) nemanau, kad to nebūtų galima greit išspręsti.



Bimbagalvis – Karo taryba ir skirti ir atleisti turi siūlyti Seimui.
D..C - LKV + Seimas
gliookas II - Manau iškelti klausimą gali ir Seimas (SP vardu, tarkime) ir CP. Bet išmesti turi teisę tik tas, kas priėmė, taigi, Seimas.
Money_Boy - LK vadovybės narys.
Giedrius-Wraith – "Jei teisingai supratau čia dėl atstatydinimo. Seimas.
Pararam – CP.
JurgisJaska - Pasiūlymą nušalinti gali pateikti esamas CP arba bent 2 privačių MU vadai.
Funnyte - LK taryba + Seimas.
Pantera7 - Seimas ir galbūt dar kažkas.
M'anvydas – CP. Kadangi LK vadas pavaldus CP, tai CP ir gali turėti tokį įgaliojimą.
Magnus Dux - Net sunku pasakyt, bet kažkas iš besiorientuojančių karyboj. Seimas tam gana nekompetentingas.
MoGoM – Visi LK tarybos nariai.
iPSiArt - Seimas Karo Tarybos teikimu.



Bimbagalvis – Negali.
D..C - Tik pritarus LKV + Seimui
gliookas II - Tik teikti kandidatūras priimti/išmesti. Manau, kad CP gal kažkokia didesne balso ir nuomonės galią gali turėti, juk svarbus asmuo, bet vienas pats nemanau, nes praktika rodo liūdnus pavyzdžius.
Money_Boy – Ne.
Giedrius-Wraith – Nauja išrinktas CP gali siūlyti Seimui balsuoti dėl LK vado pakeitimo ir siūlyti naują kandidatą, jei nėra sutariama su dabartiniu LK vadu arba CP netenkina dabartinio LK vado darbas. LK vadas yra valstybės pareigūnas, o ne valstybės galva ar diktatorius. Jis turi būti esant reikalui pakeičiamas kaip ir kiti ministrai ar valstybės skiriami pareigūnai.
Pararam – Taip.
JurgisJaska – Taip.
Funnyte - Ne.
Pantera7 - Inicijuoti balsavimą jei dar pritaria tam tikras žmonių kiekis. Manyčiau kad panašiai kaip su SP pozicija.
M'anvydas – Taip.
Magnus Dux - Ne.
MoGoM – Gali jei turi tam rimta pagrindą.
iPSiArt – Ne.

Pabaigai tik noriu apibendrinti CP pararam poziciją – absoliutus prezidentinis valdymas. Iš esmės jam užtektų KAM ministro, kurį pats ir pasiskirtų ir už kurį atsakytų. Ir tokiu atveju reikėtų tik TR panaudojimo statuto patvirtinto Seimo.

Bet daugumos komisijos nuomonės yra išsakytos kitokios ir LK statuto redagavimas eina ta linkme.


 

Komentarji

iPSiArt
iPSiArt Dan 1,900, 05:42

Labai didelis ačiū Bimbagalviui už kruooštų ir nuoširdų darbą, ypač atsižvelgiant į tai, jog tas darbas padarytas sergant.

Dėl paskutinio klausimo - visiškai nesupratau kolegų nuomonės. Ankstesniuose klausimuose balsų dauguma aiškiai pasisakę už tai, kad LK vadą LK Tarybos arba Karo Tarybos teikimu tvirtina ir iš pareigų atleidžia Seimas, paskutiniame klausdime jau dauguma palaiko nuomonę, kad LK Vadą dar gali atleisti ir CP.

Kolegos,negali būti dviejų vienodas galias turinčių valdymo organų, galinčių priimti tokį patį sprendimą.

Nes kas bus tada, jei dauguma Seimo paskelbs balsavimą ir pasitikės LK Vadu, o CP - ne. Arba atvirkščiai?

Sorry, bet apsispręskit iki galo. Arba CP skiria ir atleidžia, arba Seimas skiria ir atleidžia. Galima sugalvoti visokių variantų - pvz. kad CP turi teisę inicijuoti Seime LK Vado atleidimo klausimą ar pan. Bet visus sprendimus turi priimti kažkoks vienas konkretus valdymo organas.

BlMBA
BlMBA Dan 1,900, 06:54

noriu pakomentuoti CP poziciją. Kuriama LK visai ne tokia, kokia buvo, jos uždavinys bus koordinuoti veiksmus visų MU ir aktyvių karių veiksmus. Todėl LK vado pareigos negali priklausyti nuo bet kurio CP kaprizų: patiko - nepatiko. Nes tuomet ir Karo tarybą turėtų pats CP formuoti. Ir ką mes tokiu atveju turėtume?
Eilinę ministeriją dar vienu pavadinimu.

Gal verta labiau iš diskutuoti Tarybos sudėtį. Bet čia jau kitas klausimas.

auris0
auris0 Dan 1,900, 08:06

Vote

pokstasq
pokstasq Dan 1,900, 15:51

Koks dar Seimas? Prie ko čia jis? Ar jo nariai yra kariuomenės dalis, ar jie vadai? ką jie daro kariuomenės VIDUJE? (taip, yra jų ir kariuomenėje, bet jie ten NĖRA kaip Seimo nariai).

Kodėl LK vadas yra diktatorius, o kariuomenėje įsivyravusi hierarchija struktūra? Kodėl LK atsiriboja (kiek įmanoma) nuo „politikų“? Kodėl ją valdyti turi patys kariai ir jų vadai? Ir t.t. Apmaudu, kad nenorite pasidomėti.

 
Objavi komentar

Kaj je to?

Prebirate članek, ki ga je napisal državljan eRepublika, izjemne večigralske strateške igre, ki temelji na državah iz resničnega življenja. Ustvarite svoj značaj in pomagajte vaši državi doseči slavo medtem ko se uveljavljate kot vojni junak, znan založnik ali finančni mogotec.