Okolje ON/OFF

Join the new world

 

[MoI] Vechten of niet? / To fight or not to fight?

Dan 1,825, 12:19 Published in Netherlands Nizozemska s strani Ministerie van Media en Recrui

[English below]

In de afgelopen dagen, waarin we weer volledig werden bezet door Polen en in twee RWs tegen hen in opstand kwamen, is er geen duidelijk signaal tot vechten gegeven. Dat betekent niet dat we geen waardering hebben voor de vastberadenheid die veel van onze soldaten al hebben getoond en de eigen voorraden die zijn ingezet. Het betekent alleen wel dat de order om nu alles in te zetten nog niet gegeven kan worden.

De belangrijkste vragen hierover hopen we met dit artikel te beantwoorden:

Waarom wordt de order niet gegeven om alles in te zetten?
We hebben als regering eenvoudig onvoldoende budget om iedereen (eigen soldaten en bondgenoten) te supplyen en voldoende MPPs te sluiten om ons voor langere tijd te bevrijden. Het is te vroeg om iedereen te vragen nu zijn opgespaarde bazooka’s en energy bars in te zetten, terwijl de kansen te klein zijn. We werken er overigens hard aan om onze financiële situatie te versterken, een extra reden om nu op te sparen zodat we straks effectiever zijn.Maar we winnen toch ook battles?
Inderdaad hebben we in de laatste twee RWs laten zien dat we het Polen wel degelijk lastig kunnen maken en dat we bovendien kunnen rekenen op een groot aantal bondgenoten en individuele (buitenlandse) spelers die voor ons willen vechten! Maar voor een langdurige campaign - want als wij zouden winnen, komt Polen terug en dat kan zo even doorgaan - kunnen we niet blind hopen op de inzet en reserves van individuele spelers of sponsors.

Krijgen we steun van onze alliantie EDEN?
We hebben inderdaad prio gehad van EDEN, wat betekent dat alle EDEN landen naar ons worden gestuurd. Omdat op dat moment een ander land ging supplyen, kwamen er alleen veel minder strijders opdagen dan had gekund. Dat benadrukt het belang van supplyen. Daarbij komt dat Polen gewoon te sterk is, en wij merken het direct als zij hun Campaign of the Day op onze RW zetten. We hebben dan echt al onze allies nodig om nog te kunnen winnen.Waarom wordt er toch af en toe gesupplied?
Er is een aantal dagen geleden kort gesupplied na donaties van individuele spelers. Je ziet direct het effect ervan: uit alle hoeken komt steun en deze battles konden we winnen. Voor de recente RW in East-NL werd gesupplied door Xyrrath. We voelen ons daar enorm door gesteund en het resultaat is er ook naar. Wat dit ons vooral leert, is dat we ons uiteindelijk met voldoende middelen en hulp van onze bondgenoten wel degelijk kunnen vrij vechten.

Maar nu: zijn de orders dan om NIET te vechten?
We moeten eerst reserves opbouwen voordat we aan iedereen de order kunnen geven vol te vechten voor onze bevrijding. Dat betekent niet dat we ertegen zijn dat je vecht. Maar dan liefst voor je Daily Order, voor Battle Hero of True Patriot medailles. Je rankt er hard door en het is natuurlijk ook voor de kick om Polen dwars te zitten. Maar als het je meer kost dan je kunt betalen, doe het dan niet omdat je denkt dat we ons serieus kunnen bevrijden.Waarom vechten leden van de regering wel actief en roepen ze in shouts op om te vechten?
Allereerst, wij vechten met wapens die we zelf kunnen betalen (en we doen meer damage met Q7 dan met bazooka’s). We vechten om het Polen lastig te maken maar zonder verdere illusies. Dat we shouten om voor ons te komen vechten, is bedoeld om onze zaak onder de internationale aandacht te houden, en omdat we hopen dat meer buitenlandse strijders ons willen helpen de Polen dwars te zitten.

Het advies voor beginnende spelers: vecht alleen meer dan je DO als je:
- het je kunt veroorloven (ruil geen goud in om wapens te kopen, bewaar dat om je training te upgraden!!)
- je voldoende wapens hebt of als er wordt gesupplied > check daarvoor je MU shouts en het IRC kanaal #nl-army
- toch al voor Battle Hero wilde gaan
Probeer je Energy bars zo veel mogelijk te bewaren!

Zijn er meer vragen? Stel ze aan de Commander of Captain van je MU.In the past days, in which we were once again fully occupied by Poland and stood up against them in two RWs, no clear signal was given to fight. This doesn’t mean we do not appreciate the persistence many of our soldiers have already shown or the private supplies that were put to use. It does mean however that we just cannot give the order yet to give all we have.

We hope to answer the most important questions in this article:

Why is there no order to fully engage in battle?
The government simply does not have the necessary funds to supply everyone (our own soldiers and allies) and sign enough MPPs to liberate us for the long term. It is too early to ask anyone to deploy the saved up bazooka’s and energy bars, while our chances are so slim. We are however working hard on improving our financial situation, an extra reason to save up now in order to be more effective later on.But we are winning battles too?
Indeed in the last two RWs we have shown that we can sure make it hard on Poland and that we can count on a large number of allies and individual (foreign) players, willing to fight for us! But to win a longer campaign - since if we were to win, Poland would return and this could go on for some time - we cannot blindly hope for the contribution and reserves of individual players or sponsors.

Do we get support from our alliance EDEN?
We indeed got prio in EDEN, meaning all EDEN countries are sent to us. But because at that time another country started supplying, far less fighters showed up than could have. This only emphasizes the importance of supplying. Besides that, Poland is just too strong, and we immediately notice it when they put their Campaign of the Day on our RW. In that case, we really need all of our allies to be able to win.Why are there supplies occasionally?
A few days ago, we could supply some battles thanks to donations from individual players. You can immediately see the result of that: support from all corners and we could win these battles. For the most recent RW in East-NL Xyrrath has been supplying. We feel strongly supported by this and the results were accordingly. What this teaches us most, is that in the end, with sufficient means and help form our allies, we will be able to free ourselves.

But for now: are the orders to NOT fight?
We must first rebuild reserves before we can call on all to fully engage in battle to liberate ourselves. This doesn’t mean we don’t want you to fight. But preferably for your Daily Order, for Battle Hero or True Patriot medals. Je rankt er hard door en het is natuurlijk ook voor de kick om Polen dwars te zitten. Maar als het je meer kost dan je kunt betalen, doe het dan niet omdat je denkt dat we ons serieus kunnen bevrijden.Why are members of the gov actively fighting themselves and shouting for battles?
Firstly, we fight with weapons we can pay for ourselves (and we do more damage with Q7 than with bazookas). We fight to complicate matters for the ePolish, but without any illusions of success. Calling to come and fight for us is intended to keep our case in the spotlight internationally, and we hope that more foreign warriors are prepared to help us annoy the Polish.

The advice for starting players: only fight more than is needed for your DO if you:
- can afford it (don't trade gold to buy weapons, but save it to upgrade your training buildings!!)
- already have plenty of weapons, or if there are free supplies > For this check your MU shouts and the IRC-channel #nl-army
- were already planning to aim for a Battle Hero medal.
Try to save your Energy Bars as much as possible!

Are there any other questions? Ask them to the Commander or Captain of your MU.

Please subscribe to the Government Newspapers 

Komentarji

M. de Ruyter
M. de Ruyter Dan 1,825, 12:37

o7

Lord Vaako
Lord Vaako Dan 1,825, 12:40

v

Dave Brinkman
Dave Brinkman Dan 1,825, 12:41

V RAWR!

Death and Taxes
Death and Taxes Dan 1,825, 12:44

Keep the faith

ThePunisherDS
ThePunisherDS Dan 1,825, 12:58

v

SKYJACKED
SKYJACKED Dan 1,825, 15:31

Lock & Load , till the last man standing ........ just let me know when & where you need me to fight .

1st i gotta work on my supplies coz i'm drained 🙁

Alex the best123
Alex the best123 Dan 1,825, 18:25

We are too SKYJACKED, but we will be back! 🙂 o7

Kixtart
Kixtart Dan 1,826, 05:23

Clear, finally :- p

Shtula
Shtula Dan 1,826, 06:00

o7

RaviMirza
RaviMirza Dan 1,826, 09:27

voted o7..

MoFA eIndonesia organized a game for International eRep players:
www.erepublik.com/en/article/2159375/1/20

=== Spread the Words !!! ===

krauq
krauq Dan 1,860, 12:07

Luctor et emergo

 
Objavi komentar

Kaj je to?

Prebirate članek, ki ga je napisal državljan eRepublika, izjemne večigralske strateške igre, ki temelji na državah iz resničnega življenja. Ustvarite svoj značaj in pomagajte vaši državi doseči slavo medtem ko se uveljavljate kot vojni junak, znan založnik ali finančni mogotec.