Okolje ON/OFF

Join the new world

 

[MoI] The end of our NAP with Poland

Dan 1,814, 10:30 Published in Netherlands Nizozemska s strani Ministerie van Media en Recrui
[English below]

Beste inwoners van eNL,

Zoals jullie misschien gisteravond al hebben kunnen lezen in een artikel van Gwom heeft ePolen ons NAP (Non-Agressie Pact) beëindigd (zie ook een artikel in het Pools van de huidige Poolse CP). Dat betekent dat vanaf dit moment er geen belemmeringen meer zijn voor hen om ons aan te vallen.

Je kunt je dan natuurlijk afvragen wat de Polen hiermee hopen te winnen. Daar kan natuurlijk over gespeculeerd worden. Twee redenen liggen voor de hand: Noord-Nederland kan gebruikt worden als uitvalsbasis om ook Noorwegen aan te vallen, en onze 2 regio’s leveren hen 2 extra congresleden op.

Het is momenteel verstandig om zo veel mogelijk energy bars en bazookas te verzamelen (zoals we al vaker aan hebben gegeven). Mochten ze ons aanvallen, dan kunnen we in ieder geval zelf een hoop influence doen zonder dat het ons veel kost.
En mocht er gevochten gaan worden, vecht dan ook “verstandig”. Dat houdt in: vecht niet wanneer een ronde hopeloos verloren of overtuigend gewonnen is. Op ons irc-kanaal #nl-army worden eventuele oorlogen gecoördineerd. En mochten we een serieuze kans op bevrijding hebben, dan zullen er ook wapens worden uitgedeeld. Vooralsnog is dat helaas niet het geval.

Natuurlijk zullen we ook hulp krijgen van onze vrienden uit EDEN. Maar die hebben ook andere oorlogen, dus kunnen ons niet altijd helpen. Het streven vanuit EDEN is om van alle lidstaten 2 regio’s bevrijd te hebben voor de congresverkiezingen. Dus als dat iedere maand lukt, kunnen we niet heel erg veel er op achteruit gaan.

Al met al komen er onzekere tijden aan voor ons kleine land. Vooralsnog zal er niet heel veel veranderen aan het regeringsbeleid. De zaken waar we ons de afgelopen maanden voor sterk gemaakt hebben blijven relevant, of zijn nu zelfs nog belangrijker.
Dat geldt bijvoorbeeld voor het werven van nieuwe eNederlanders. Samen staan we sterk! Dus probeer bijvoorbeeld je vrienden ook in dit spel te interesseren. Als je dat doet met je ref-link (zie http://www.erepublik.com/en/invite-friends) krijg je daar ook regelmatig goud voor, zolang ze spelen.
En we zijn natuurlijk ook bezig om zoveel mogelijk steun in het buitenland te vergaren om zodra Polen ons aanvalt er in ieder geval een “epic battle” van te maken.

Namens de Regering,

djirtsdew,
Minister van Informatie


Dear citizens of eNL (and interested foreigners),

As you may have read last night in an article written by Gwom, ePoland has ended our NAP (Non-Aggression Pact). (See also an article in Polish written by the current ePolish CP.) This means that from this moment on, there are no more obstacles for the ePolish to attack us.

You can of course ask what the ePolish hope to gain from this. This leaves a lot of room for speculation. Two reasons are obvious: the Northern Netherlands can be used as a base to attack eNorway, and our two regions give them 2 more members of congress.

It is now, more than ever, advisable to collect as many energy bars and bazookas as possible (as we have told often already). If they attack us, we can at least do a lot of influence without it costing us a lot.
And if there are going to be battles, fight "wisely". This means: do not fight when a round is hopelessly lost or won convincingly. On our irc channel #nl-army any wars will be coordinated. And if we have a serious chance of liberation, weapons will also be supplied there. For the time being, unfortunately, we do not stand a chance…

Of course we will also get help from our friends from EDEN. But they also have other wars, so they cannot always help. The aim of EDEN is that all membership countries have 2 regions for the congress elections. So if that succeeds every month, we cannot be much worse off than we currently are.

All in all, these are uncertain times for our small country. For now, government policy will not change a lot. The things we have worked on in recent months remain relevant, or are even more important.
This is for instance true for recruiting new eDutch players. Together we are strong! So for example try to interest your friends in this game. If you do that with your ref-link (see http://www.erepublik.com/en/invite-friends) you’ll even regularly get gold, as long as they play.
And of course we are working to gather as much support as possible from abroad, so that when Poland attacks us there will at least be an "epic battle".

On behalf of the Government,

djirtsdew,
Minister of Information


Please subscribe to the Government Newspapers


 

Komentarji

Dave Brinkman
Dave Brinkman Dan 1,814, 10:36

V&S nice article

WhiteTemplar
WhiteTemplar Dan 1,814, 10:55

o7

Shtula
Shtula Dan 1,814, 11:07

FIGHT FOR FREEDOM!!! V + S

A Legend Killer
A Legend Killer Dan 1,814, 11:11

So when do we attack? It'd be better not to wait for them to focus on us solely..

Aedolf Hitler
Aedolf Hitler Dan 1,814, 11:30

Thank Plato that I didn't use all of my EB/Bazookas during that Norway TW.

Aries Prime
Aries Prime Dan 1,814, 11:48

I have 63 candy bars, 3 rockets, and 10 zookas.

Belo Horizontee
Belo Horizontee Dan 1,814, 11:53

voted!

Marnix Maximus
Marnix Maximus Dan 1,814, 11:53

o7

ElGorro
ElGorro Dan 1,814, 12:33

Goed artikel djirtsdew!

RayvanB
RayvanB Dan 1,814, 12:56

o7

Broersje
Broersje Dan 1,814, 13:09

Adequate information.

Gwom
Gwom Dan 1,814, 13:45

I'll republish my article, I removed it because it wasn't 100% sure there gonna be a war, now it is. Try to let the images work. http://www.erepublik.com/en/article/oorlog-war--2153056/1/20

Alex the best123
Alex the best123 Dan 1,814, 15:17

o7

M. de Ruyter
M. de Ruyter Dan 1,814, 16:17

Coming times are going to be rough people. But we are going to face them together!
Hail Netherlands! Fail Lolland!

Vlam
Vlam Dan 1,815, 23:48

Lock and Load my Angels!!!!!!
Put on your safetybelts, this is gonna be one sweeeeet ride!!!

Girlpower
Girlpower Dan 1,815, 02:53

Hail Netherlands! Fail Lolland! o7

Paulus_Gun
Paulus_Gun Dan 1,815, 07:33

Laat die plamuurders maar komen.

Fhaemita The Apostate
Fhaemita The Apostate Dan 1,815, 07:51

07

Bautista Diego Reyes
Bautista Diego Reyes Dan 1,815, 10:05

Dag 1 toen ik hier kwam was er oorlog met eUK, Jammer genoeg blijven de anderen eLanden komen voor ons landje. Ik heb al heel veel tanks en aankopen gedaan om als ze aanvallen ze kapot te maken. Hail eNetherlands o7

Jusika
Jusika Dan 1,815, 11:07

support from france o7

hail eNetherland
fail loland

Shibitah
Shibitah Dan 1,815, 18:03

o7 nice article!

S.Killer
S.Killer Dan 1,816, 03:47

o7 we will lol at you lolland : )

Struis Vogel
Struis Vogel Dan 1,816, 04:36

o7
Alea iacta est.

 
Objavi komentar

Kaj je to?

Prebirate članek, ki ga je napisal državljan eRepublika, izjemne večigralske strateške igre, ki temelji na državah iz resničnega življenja. Ustvarite svoj značaj in pomagajte vaši državi doseči slavo medtem ko se uveljavljate kot vojni junak, znan založnik ali finančni mogotec.