Okolje ON/OFF

Join the new world

 

[MoI] Government update

Dan 1,805, 06:02 Published in Netherlands Nizozemska s strani Ministerie van Media en Recrui
[Dutch and English alternated for each ministry]Als president is Van Spijck de eindverantwoordelijke voor alles wat de regering van eNL doet. Hij onderhoudt ook het contact met onze bondgenoten in EDEN. Dit laatste houdt momenteel ook helaas in dat hij regelmatig moet doorgeven dat we onvoldoende budget hebben voor MPPs met onze bondgenoten. De MPPs met landen die een actieve oorlog hebben zijn momenteel voor ons het belangrijkst, omdat dat betekent dat we iedere dag een Daily Order hebben. Dus die MPPs krijgen ook voorrang bij verlengingsaanvragen. Verder worden MPPs met onze bondgenoten ook verlengd als de andere partij het geld bijdraagt.

Het verheugt ons om NoTie112 en Xyrrath welkom te mogen heten in onze regering. Zij zullen in het MoR (ministerie van recruitment) ervoor zorgen dat het aantal inwoners van eNL blijft toenemen, zodat we als land sterker worden. Aangezien ze daar de afgelopen tijd al flink mee bezig geweest zijn, zijn we er van overtuigd dat zij hier de geschikte personen voor deze taak zijn.

Van Spijck
President
As president Van Spijck is responsible for all our government’s activities. He also maintains the contact with our allies in EDEN. This unfortunately currently means that he has to explain our allies that we cannot extend our MPPs because of budgetary problems. The MPPs with countries that have an active war are currently the most important for us, as they mean we can have a Daily Order every day. So those MPPs get priority for MPP extensions. Of course MPPs with our allies will also be extended if the other country is prepared to pay the money.

We are delighted to welcome NoTie112 and Xyrrath into our government. They will take the minister and state secretary posts in the Ministry of Recruitment (MoR) and make sure that the number of citizens in eNL keeps increasing. As they’ve already been working on this task in the last few weeks, we’re convinced they’re the right people for this task!

Van Spijck
President

Minister: MikebaneHet MoHA gaat over immigratie. MikeBane heeft het laatste woord wanneer immigranten de Nederlandse nationaliteit aanvragen. In een geval is niet gewacht op zijn oordeel en is een immigrant toegelaten voordat alle informatie binnen was, wat natuurlijk te betreuren valt. Omdat MikeBane irl in een andere tijdszone woont kan het soms lang duren voordat hij reageert, en dat was een van onze congresleden te veel geworden.The MoHa deals with immigration. MikeBane determines which citizen requests can be accepted. In one case, a congress member did not wait for his final judgement and allowed an immigrant to enter before all information had arrived. Because MikeBane lives in a different time zone irl it can sometimes seem to last long before he responds, and one of our congress members decided to go ahead.
Minister: WhiteTemplar
Staatssecretaris / state secretary: Joshua Morriseau
Staatssecretaris / state secretary: Mc Claren
Directeur der Ambassades / Director of embassies: Arcanic MindjeHet ministerie van Buitenlandse zaken, afgekort MoFA, onderhoudt de contacten voor ons land in het buitenland. Deze contacten zijn zeer belangrijk voor een klein land als eNederland dat zich staande moet houden tussen allerlei grote en sterke landen.

Maar deze taak kan dit ministerie niet alleen uitvoeren, en daarom is Arcanic Mindje als Directeur der Ambassades dringend opzoek naar nieuwe ambassadeurs voor landen als Italië en Brazilië. Ambassadeurs zijn voor ons land de ogen en oren in het buitenland.
Voor wie interesse heeft, heeft Arcanic Mindje het volgende artikel geschreven: http://www.erepublik.com/en/article/-mofa-ambassadors-october-2-2-2012--2145791/1/20The Ministry of Foreign Affairs (MoFA) maintains the foreign contacts of our country. These contacts are very important for a small nation such as the eNetherlands, which has to compete with many big and strong countries.

But the ministry cannot perform this task on its own, and that is why Arcanic Mindje, as our Director of the Ambassies, is urgently looking for new ambassadors for countries such as eItaly and eBrazil. Ambassadors are our eyes and ears abroad. If you want to learn more, see http://www.erepublik.com/en/article/-mofa-ambassadors-october-2-2-2012--2145791/1/20.Minister: Dave Brinkman
Staatssecretaris / state secretary: Kamp AmersfoortCommune:
We kennen hopelijk nu ondertussen allemaal het Nederlandse commune systeem bij Dave Brinkman. Er gaan daar binnenkort een aantal zaken veranderen, die er voor zorgen dat het commune systeem beter gaat werken en waardoor de communes minder verlies zullen gaan draaien. Er gaan 2 zaken veranderen: de plaatsing van de commune en de lonen.

Plaatsing:
De communes bevinden zich op dit moment in eUSA. Maar niet voor lang meer, omdat eUSA geen 100% productie bonus geeft. Dave Brinkman gaat daarom naar een land met 100% productie bonus emigreren, om de maximale productie te behalen. Dat wordt vermoedelijk eBrazilië. Dave Brinkman zal daar binnenkort naar verhuizen en zal de commune daar voortzetten. Dus voor een baan moet je binnenkort naar Brazilië verhuizen.

Lonen:
De lonen die we nu gewend zijn zijn 4 Q6 en 4 Q7 wapens en 5.5 USD, dit is inmiddels naar het minimumloon gegaan van 1 USD. De Q6 wapens komen in de nieuwe situatie te vervallen. Er zullen alleen nog maar Q7 wapens worden uitgedeeld. Het aantal wapens stijgt wel. Van 4 Q7 wapens naar 5 of 6 Q7 wapens. Eveneens zijn wij op zoek naar “weapon raw materials partners”, die een aantal clicks per dag willen doen als steun voor de commune.
Details zijn te verkrijgen bij Dave Brinkman.Commune:
Hopefully most of us are aware of the eDutch commune system, where people can work at Dave Brinkman in exchange for weapons. A number of things will change soon. These changes will allow the commune system to work more efficiently so that the communes will cost our state less, while providing similar benefits for the people working there. 2 Things will change: the location of the commune and the rewards.

Location:
The communes are currently located in the eUSA. But as the eUSA does not give a 100% production bonus, this will change. Dave Brinkman will emigrate to a country with a 100% production bonus, so that the maximal production can be achieved. This will probably be eBrazil. After moving there, Dave Brinkman will continue the commune. So for a job, you will have to move to Brazil when this transition occurs.

Rewards:
The rewards we’re currently used to are 4 Q6 en 4 Q7 weapons and 5.5 USD, this has changed to the minimum wage of 1 USD. The Q6 weapons will no longer be there in the new situation. Only Q7 weapons will be distributed. The number of weapons will increase to compensate. From 4 Q7 weapons to 5 or 6 Q7 weapons. And we are looking for “weapon raw materials partners” who want to do some clicks to support the commune, info you can get from Dave Brinkman.
Minister: WeekstromOnze Minister van Financiën is druk bezig met het verbeteren van onze financiële positie. Hij heeft hierover ook een aantal artikelen gepubliceerd:
http://www.erepublik.com/en/article/nieuwsbrief-mof-oktober-2012-2135399/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/mof-2e-nieuwsbrief-oktober-2012-2139559/1/20
Ook bij tijdelijke acties in-game zit hij er bovenop:
http://www.erepublik.com/en/article/mof-on-trainingcontracts-2141306/1/20

De uitwerking van de plannen in de 2e nieuwsbrief hebben helaas door drukte langer op zich laten wachten, maar zijn intern de regering net gepubliceerd waar ze nog fijn geslepen kunnen worden en dan aan het congres gepresenteerd zullen worden zodat de benodigde goedkeuring geregeld kan worden.

Onze MoF heeft het erg druk met al zijn taken (verder onder andere ook onze bezittingen bijhouden), en kan dus best hulp gebruiken in de vorm van een staatssecretaris. Als je geïnteresseerd bent in deze positie, lees dan ons “Vacature”-artikel: http://www.erepublik.com/en/article/-moi-vacatures-job-openings-2145849/1/20.Our Minister of Finance is busy (with plans for) improving our financial position. He has also published a number of articles about this recently:
http://www.erepublik.com/en/article/nieuwsbrief-mof-oktober-2012-2135399/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/mof-2e-nieuwsbrief-oktober-2012-2139559/1/20
Also with temporary in-game promotions, like the recent training contracts he immediately wrote a short article explaining how and if players could profit from these:
http://www.erepublik.com/en/article/mof-on-trainingcontracts-2141306/1/20

The elaboration of the plans in the 2nd newsletter has unfortunately been delayed, but it has just been published internally within the government so that the details can be worked out, and then the plans will be presented to congress, so that the necessary approval can be arranged.

It should be clear that our MoF is quite busy with all of his tasks (also keeping track of our possessions), and can therefore use help from a state secretary. If you’re interested in this position, check our “Job Offer” article: http://www.erepublik.com/en/article/-moi-vacatures-job-openings-2145849/1/20.
Minister: NoTie112
Staatssecretaris / state secretary: Xyrrath
Adviseur / advisor: ZeeuwsmeisjeAfgelopen maand kondigde onze MoR, knowndead, aan dat hij zou stoppen als MoR. Inmiddels hebben we een zeer geschikte opvolger gevonden in NoTie. Hij is de afgelopen weken al bezig geweest met een nieuwe babyboom, wat veel belooft voor de toekomst! Datzelfde geldt voor zijn staatssecretaris Xyrrath.Last month our MoR. knowndead, announced he wouldn’t continue as MoR. By now, we’ve heard that NoTie wants to take over this position. NoTie has recently been working on a new babyboom for the eNL, so we think he will do great at this position! The same applies to his state secretary Xyrrath.
Minister: Zeeuwsmeisje
Staatssecretaris / state secretary: ShibitahHet Ministerie van Coaching is druk bezig geweest de afgelopen weken. Sinds de laatste government update zijn bijna alle coaching artikelen opnieuw gepost en zijn er een paar nieuwe geschreven. Hier volgt een lijst van de artikelen die verschenen zijn sinds de vorige government update, verdeeld over 4 categorieen:

Politiek
[MoC] Quick guide into politics - part 1 [join a party]
[MoC] Quick guide into politics - part 2 [political jobs]
[MoC] Quick guide into politics - part 3 [government]

Tips over de militaire kant van eRep
[MoC] How to fight tactically for maximum effect
[MoC] Quick guide into military - join an MU
[MoC] Quick guide into the military - part 2 (focus on DO)
[MoC] Quick guide into military - save up bazooka's?

Financiële tips:
[MoC] Quick guide into the Monetary Market

”Fun”
Rookie Contest

Zoals je aan het bovenstaande lijstje misschien wel opvalt zijn er recentelijk niet zoveel financiële artikelen verschenen. Die moeten namelijk herschreven worden om de wijziging in het spel mee te nemen. Dus daar is Zeeuwsmeisje nu mee bezig. Verder is het MoC ook bezig met een nieuwe “Rookie Contest” om de nieuwe spelers wat extra uit te dagen. Donaties, coaches en “rookies” zijn nog steeds welkom!

Zoals je ziet gebeurt er veel in het MoC. Het zou nog beter zijn met een extra staatssecretaris. Ben jij daar de geschikte persoon voor, check dan de vacature: http://www.erepublik.com/en/article/-moi-vacatures-job-openings-2145849/1/20.The Ministry of Coaching has been quite busy these last few weeks. Since the last government update almost all articles have been reposted. This is the entire list, divided into four categories:

Politics
[MoC] Quick guide into politics - part 1 [join a party]
[MoC] Quick guide into politics - part 2 [political jobs]
[MoC] Quick guide into politics - part 3 [government]

Tips on the military
[MoC] How to fight tactically for maximum effect
[MoC] Quick guide into military - join an MU
[MoC] Quick guide into the military - part 2 (focus on DO)
[MoC] Quick guide into military - save up bazooka's?

Financial tips:
[MoC] Quick guide into the Monetary Market

”Fun”
Rookie Contest

As you may have noticed, there have not been many financial articles recently. These need to be rewritten because of in-game changes. So Zeeuwsmeisje is working on those at the moment. The MoC is also working on a new Rookie Contest at the moment to challenge our newer players. Donations, coaches and “rookies” are still welcome!
As you can see a lot happens in the MoC. However, this ministry could very well use another state secretary, so that everything can be done faster. If you’re interested in this job for our government, please check http://www.erepublik.com/en/article/-moi-vacatures-job-openings-2145849/1/20.
Minister: briepe
Staatssecretaris / state secretary: djirtsdewHet ministerie van informatie heeft als doel om de eNederlandse burgers op de hoogte te houden van het regeringsbeleid. We hebben de afgelopen tijd meerdere artikels gepubliceerd.

De volgende artikels hebben we deze regeerperiode gepost:
[MoI] Medailles / Medals
[MoI] Subsidies
Waar is iedereen?/Where is everyone? (Repost)
[MoI] Vacatures / Job Openings

Zoals jullie kunnen zien is een van deze artikelen een repost, met name bedoeld voor de nieuwere spelers. Het medaille-artikel komt iedere maand terug, met de medailles die die maand zijn uitgereikt. Ook houden we ons bezig met het opnieuw invullen van posten door het plaatsen van vacatures, als een staatssecretaris of minister inactief is of hulp kan gebruiken. Dat is inmiddels bij een van de vacatures (MoR) gelukt, zoals eerder in dit artikel te lezen is.

Ten slotte hopen we jullie met dit artikel weer op de hoogte gebracht te hebben wat er op de diverse vlakken gebeurd is binnen de regering. Zoals onder al onze artikelen te lezen is, is het ook aan te raden om je te abonneren op de kranten van onze regering, zodat je het nog beter kunt blijven volgen.
The Ministry of Information has as its goal to inform the eDutch citizens of the government policies. One of the ways in which we do this is by writing articles.

The following articles have been published in this governmental period:
[MoI] Medailles / Medals
[MoI] Subsidies
Waar is iedereen?/Where is everyone? (Repost)
[MoI] Vacatures / Job Openings

As you can see one of these articles is a repost, mainly intended for new eDutch players. The medal article is published each month with the medals that have been awarded that month. We also published an article in order to fill the vacancies in our government, and are glad to report that we have a new Minister of Recruitment, as can be read elsewhere in this update.

To conclude, we hope to have updated you of the work done by the government. As can be read below all of our articles, it is recommended to subscribe to the government newspapers, so that you can follow us more closely.

Please subscribe to the Government Newspapers 

Komentarji

Broersje
Broersje Dan 1,805, 06:07

\o/

Xyrrath
Xyrrath Dan 1,805, 06:23

Wat foutjes bij de BB plaatsing bij MoI

o7

djirtsdew
djirtsdew Dan 1,805, 06:28

De BB-code foutjes zouden er nu uit moeten zijn.

Marnix Maximus
Marnix Maximus Dan 1,805, 07:29

o7

M. de Ruyter
M. de Ruyter Dan 1,805, 08:19

Thanks for the update guys!

ElGorro
ElGorro Dan 1,805, 08:54

Goed om deze update te lezen. Ga zo door!

Bernard Hoffington
Bernard Hoffington Dan 1,805, 12:25

voted \o/
great article

Zeeuwsmeisje
Zeeuwsmeisje Dan 1,805, 13:55

o7

M. de Ruyter
M. de Ruyter Dan 1,805, 16:05

I would like to call upon missingno and artemivanov to form our department of events.
http://tinyurl.com/8dzzcqe
I think they can do a great job there! o7

Shibitah
Shibitah Dan 1,806, 01:23

o7

Weirdstuffs
Weirdstuffs Dan 1,806, 01:45

o7

Shtula
Shtula Dan 1,806, 04:58

o7

Djoks
Djoks Dan 1,806, 10:03

O>

 
Objavi komentar

Kaj je to?

Prebirate članek, ki ga je napisal državljan eRepublika, izjemne večigralske strateške igre, ki temelji na državah iz resničnega življenja. Ustvarite svoj značaj in pomagajte vaši državi doseči slavo medtem ko se uveljavljate kot vojni junak, znan založnik ali finančni mogotec.