Фон вкл./выкл.

🐱 Миждо народото 🐱 пуложение 🐱

61 День 4,397, 10:20 Опубликовано в стране Bulgaria Bulgaria Социальные контакты и развлечения Социальные контакты и развлечения

- Кетай е пучти омриййал, и Куррейа е флйазла фнего даже
- Торця си ръзвййава пжкъата пуця лата плънета, убач цкоро штеги нъдупим
- Гарця е фкетай, Онгаря и тйа, йъдад уриз
- Фаф Индя са модкат Круаця и Ълбаня, а и Орогвай етам
- иф Куба има Торц

Подробнее »

🐱 ИЗВАНРЕДНО 🐱 за Ъмейзин жорнейя 🐱

16 День 4,390, 09:35 Опубликовано в стране Bulgaria Bulgaria Социальные контакты и развлечения Социальные контакты и развлечения

Копрайти
тсъкътйе ли ъмезинк жорней, ас да
што нижко нье казавати, ръфъти тихо когкъла фаф ъгалат ли
фзйехтели злъадтуто, ас да, иси мълчити ийас да
иси марморти пот носат чеПладто йе дупи дибело
нидейти тъгка
тойе добар дардаг
пратцкайте си и

Подробнее »

🐱 Пъти шецвийе 🐱 бес кодки 🐱

34 День 4,384, 11:35 Опубликовано в стране Bulgaria Bulgaria Социальные контакты и развлечения Социальные контакты и развлечения

тас цедмица мног хойкъм
допито мисе прувитри хобво
ифамерика биах ифафрика бййах ифросия бййах
фафСибир нукъй нййама штод е цтудйено и ъкумулатуртье барзо падад
сига сам трагнал заЙпония мног штеварва убач злъадто имътам
многйе хобво
новакашта

Подробнее »

Цтатя заБурил

43 День 4,362, 04:58 Опубликовано в стране Bulgaria Bulgaria Социальные контакты и развлечения Социальные контакты и развлечения

ицкам да нъпижша нйежто ъмана знам ко
.... а, дъфашта Звиздата зау шите
и дана водат кам цветло бадежте
да ръзлайаме КУКУОЖКИТЙЕ

Подробнее »

🐱 Туг нййама 🐱 кодки 🐱

16 День 4,344, 02:33 Опубликовано в стране Bulgaria Bulgaria Социальные контакты и развлечения Социальные контакты и развлечения

цдрасти
кагсте, бйте ли, ийас да
убач днез
дукад бих
сиистарвах тилефонат фтуйлета
тъманси бййах пузнал лъййното,
беши ожасно
убач тилифона ъмфибя
исбарсахго
ипру дължавъм
дабиййа

Подробнее »