Ambient pornit/oprit

Join the new world

 

New Missions eDay 2059 / Новите мисии еДен 2059

Ziua 2,059, 01:31 Publicat în Bulgaria Bulgaria de Greevas
Due to the nature of the national missions the conditions and rewards for some parts of them are for this time unclear. This article will be edited as soon as all the details come to light.


National Mission 1/4: United We Stand
Национална мисия 1/4: Заедно ще победим!
If you unite your efforts with those of your countrymen, this mission should be completed in no time. So, is it done already?
Ако обединиш усилията си заедно с тези на съгражданите си ще завършиш мисията за нула време.
Condition: You and the citizens of your country, together, must defeat XX,XXX opponents.(57,299 for Bulgaria)
Изисквания: Ти заедно със сънародниците си заедно трябва да победите 57,299 опонента за България.
Reward: 3 Energy Bar
Награда: 3 Енергийни бара(вафли)


National Mission 2/4: Strength In Numbers
Национална мисия 2/4: Силата е в числата
Things are becoming a bit more complicated, but the nation has many warriors to replenish the tired ones. Gather them to fight.
Лека полека нещата си отиват към бой, но родината разполага с много бойци които да отблъснат потисниците. Събери ги да се бият.
Condition: You and the citizens of your country, must defeat XXXXX oponents.
Изисквания: Ти заедно със сънародниците си заедно трябва да победите 200,547 опонента за България.
Reward: 5 energy bars.
Награди: 5 енергийни бара(вафли).


National Mission 3/4: One for All, All for One
Национална мисия 3/4: Един за всички, всички за един!
If you are to complete this task, every single soldier in your country should contribute. Let them all follow the spirit of the musketeers.
Ако искаш задачата да бъде изпълнена всеки един войник в родината трябва да помага(да ама някои са на фарм). Нека усетят духът на битките.
Condition: You and the citizens of your country, must defeat XXXXX oponents .
Изисквания: Ти заедно със сънародниците си заедно трябва да победите 429,744 опонента за България.
Reward: To 10 Energy Bar
Награди: 10 енергийни бара(вафли).


National Mission 4/4: Final Push
Национална мисия 4/4: Последен напън
Now it's the time to ask not what your country can do for you, but what you can do for your country.
Сега е време да се запиташ не какво може родината да направи за теб, а какво можеш ти да направиш за нея.
Condition: same shit.
Изисквания: същите лайна ама по повече.
Reward: 20 energy bars.
Награди: 20 енергийни бара(вафли).


Tough As Stone
Як кат камък
This wouldn't be a military exercise without some actual exercise.
Това ще да е военно упражнение без да има реално упражнение.
Condition: Increase your strength with 5 points
Изисквания: Увеличи силата си с 5 точки.
Reward: 1 bazooka.
Награди: 1 базука.


Even Tougher
Още по як
Right, nobody said you can finish training yet.
Никой не ти е казал, че можеш да си почиваш бе боклук.
Condition: Increase your strength with 90 points
Изисквания: Увеличи силата си с 90 точки
Reward: 3 energy bars .
Награди: 3 енергийни бара(вафли).


Rocket Maniac
Ракетен маниак
Mindless fighting will only get you so far. Good armies need engineers capable of building advanced weapons.
Безсмисленото пуцане ще ти помага до време. Добрите армии искат добри инженери които да строят напреднали оръжия.
Condition: Built 1 Rocket
Изисквания: Построи една ракета
Reward: 1 Rocket .
Награди: 1 Ракета .


Battle Hero
Герой на битка
This is no longer an exercise, it's real battle. Go out there and become a Battle Hero.
Стига с упражненията време е за бой. Излез на бойното поле и стани герой.
Condition: Win a Battle Hero Medal
Изисквания: Спечели медал за Герой на Битката.
Reward: 2 Big and 2 Small Bomb
Награди: 2 големи и 2 малки бомби


Have a Job
Имай работа
This particular military exercise has one mean Drill Sergeant. He will make you clean gun barrels and polish boots all day unless you have a stable job.
Това военно упражнение има за цел да те дисциплинира. Ще трябва да чистиш цеви и да лъскаш обувки по цял ден ако не си намериш работа.
Condition: Have a Job
Изисквания: Работи в компания
Reward: 1 Energy Bar
Награди: 1 Енергиен бар


Pull-ups
Набирания
Even if you have a job, are finishing your studies and are taking care of your younger brother, the drill sergeant will still make you do pull-ups. About 200 of them per day.
Дори и да имаш работа трябва да учиш и да се грижиш за по малкият си брат, упражнението изисква от теб да правиш набирания.По 200 на ден.
Condition: Recover 2,000 Energy in 1 day
Изисквания: Възстанови 2000 енергия за 1 ден
Reward: 5 energy bars
Награди: 5 енергийни бара(вафли)


Push-ups
Лицеви опори
The Drill Sergeant is not done with you yet. It's time for the infamous push-ups.
Не си свършил с упражненията още.Време е за лицеви опори.
Condition: Recover 4,000 Energy in 1 day
Изисквания: Възстанови 4000 енергия за 1 ден
Reward: 50 Strength
Награди: 50 Сила


Marching Up and Down
Марш леви, десни
Now comes the Drill Sergeant's favourite exercise: marching up and down a square. You know the drill: left, right, left...
Време е за любимото ти упражнение: маршируване по площада. Знаеш какво да правиш: леви, десни, леви, десни....
Condition: Recover 6,000 Energy in 1 day
Изисквания: Възстанови 6000 енергия за 1 ден
Reward: 2 Big Bombs
Награди: 2 Големи Бомби


Recruit Challenge
Предизвикателство за новобранци
Join a few fresh recruits in a very easy challenge, just to get warmed up.
Изпълни едно много лесно упражнение за загрявка
Condition: Defeat 5 enemies
Изисквания: Победи 5 врагове
Reward: 3 Bazooka
Награди: 3 базуки


Infantry Operations
Пехоти операции
A good infantry is a disciplined infantry. Complete your Daily Order.
Добра пехота е дисциплинирана пехота.Изпълни дневната си мисия.
Condition: Complete your Daily Order.
Изисквания: Изпълни дневната си мисия.
Reward: 3 Bazooka Booster
Награди: 3 буустъра за базуки


Special Forces
Спецназ/SWAT
You're so good at fighting that the Special Forces invited you to join them in a target practice exercise. Be warned, they pack serious firepower.
Толкова си добър в боят, че отрядът за бързо реагиране те кани да направиш тренировка с тях. Но помни, тия не се шегуват.
Condition: Defeat 200 Enemies
Изисквания: Победи 200 противника
Reward: +30 Strength
Награди: +30 Сила


Terminator
Терминатор
You killed more than a Special Forces unit, can you cause more mayhem than a robotic soldier from the future?
Победил си повече противника отколкото колегите в SWAT, можеш ли да нанесеш повече разрушения отколкото робот войник от бъдещето?
Condition: Fight to inflict more than %damage% damage!
Изисквания: Нанеси (индивидуално за всеки) щета.
Reward: 10% from %damage%
Награди: 10% от щетата се добавя към рангът


Warmonger
Подстрекателят
Every opponent you defeat counts for your country, so war is your friend right now.
Всеки опонент който победиш се зачита за страната ти, така че в момента войната ти е приятел.
Condition: Defeat 500 enemies in 1 day
Изисквания: Победи 500 опонента за 1 ден
Reward: +7 Small Bombs +7 Big Bombs
Награди: +7 малки бомби +7 големи бомби 

Comentarii

Greevas
Greevas Ziua 2,059, 01:31

New Missions eDay 2059 / Новите мисии еДен 2059

http://www.erepublik.com/en/article/new-missions-eday-2059-2059-2288764/1/20

anThhraX
anThhraX Ziua 2,059, 03:24

тия с цепеняка дават вафли,не базуки

Sando Griffin
Sando Griffin Ziua 2,059, 01:34

Голема статия, половината липсват...

Greevas
Greevas Ziua 2,059, 01:41

Ами айде направи сам всички мисии и ми кажи кви са им изискванията и наградите, айде 50 000 опонента тебе чакат.

Sando Griffin
Sando Griffin Ziua 2,059, 01:43

Кат не ги знаеш, кво пускаш та се изхвърляш кат гладен на сране. Тия, които ги знаеш, всеки ги е направил.

Greevas
Greevas Ziua 2,059, 02:00

Ей сандо трол трол ама си пишман трол само националните мисии ми липсват ама какво да ти обяснявам

ambreo
ambreo Ziua 2,059, 06:37

Сандо, има мацки почвай ги ... чикярче 🙂

Sando Griffin Ziua 2,059, 06:46

Comentariu șters

ambreo
ambreo Ziua 2,059, 06:53

аз нямам сестра бе ... това лъскане ще те довърши теб 🙂

Sando Griffin
Sando Griffin Ziua 2,059, 06:56

ми хубаво, майка ти тогава

ambreo
ambreo Ziua 2,059, 07:00

да те у дебелия гъз разпран ... не спре да реве ... половината липсвали ... еми нагъзи се и от половин ще стане цел ха ха

invaluable
invaluable Ziua 2,059, 07:58

Ти да не си на griefass приятеля? Много си страшен.

invaluable
invaluable Ziua 2,059, 08:00

или приятелка, как повече ти харесва?

ambreo
ambreo Ziua 2,059, 08:10

даже не го познавам ... а ти да не си десния тъшак на дебелака

invaluable
invaluable Ziua 2,059, 08:27

не, аз съм кьора, който ще те оноди 🙂

bate bobby
bate bobby Ziua 2,059, 01:38

Taya poslednata misia me kefi Plato e velik hahahahaha

Darriel
Darriel Ziua 2,059, 01:38

Бааааа, тея какви машини искат да ни правят бе, 200 набирания : D

Kukulast
Kukulast Ziua 2,059, 02:04

Не са за ден за седмица ако не пазиш ниво е нормално да ги направиш

Darriel
Darriel Ziua 2,059, 02:10

Дали? : D
Even if you have a job, are finishing your studies and are taking care of your younger brother, the drill sergeant will still make you do pull-ups. About 200 of them per day.
About 200 of them per day.
About 200 of them per day.
: D

Kukulast
Kukulast Ziua 2,059, 02:34

Пак си се объркал ама нищо:

Pull-ups
Набирания
Even if you have a job, are finishing your studies and are taking care of your younger brother, the drill sergeant will still make you do pull-ups. About 200 of them per day.
Дори и да имаш работа трябва да учиш и да се грижиш за по малкият си брат, упражнението изисква от теб да правиш набирания.По 200 на ден.
Condition: Recover 2,000 Energy in 1 day
Изисквания: Възстанови 2000 енергия за 1 ден
Reward: 5 energy bars
Награди: 5 енергийни бара(вафли)

Това което си цитирал е за енергията и е лесно изпълнимо и без вафли особено ако имаш къщи.

За това говоря аз:

Special Forces
Спецназ/SWAT
You're so good at fighting that the Special Forces invited you to join them in a target practice exercise. Be warned, they pack serious firepower.
Толкова си добър в боят, че отрядът за бързо реагиране те кани да направиш тренировка с тях. Но помни, тия не се шегуват.
Condition: Defeat 200 Enemies
Изисквания: Победи 200 противника
Reward: +30 Strength
Награди: +30 Сила

Ще черпиш някой път че съм ти отворил очите : D

Darriel
Darriel Ziua 2,059, 02:38

Whatever.... 200 убийства са супер лесна мисия също. Става въпрос, че 200 набирания не са.

El Che G
El Che G Ziua 2,059, 01:38

в

mohammadh77
mohammadh77 Ziua 2,059, 01:40

voted

pompaeca88
pompaeca88 Ziua 2,059, 01:41

Нема файда...

Strastniot
Strastniot Ziua 2,059, 01:48

мерси за информациите 🙂

o7

bgalex
bgalex Ziua 2,059, 01:51

и ква ше е ползата от файдата

tulumbichka
tulumbichka Ziua 2,059, 01:54

Tough As Stone дава 1 energy bar
Even Tougher - 3 energy bars
не базуки

Greevas
Greevas Ziua 2,059, 01:54

да моя грешка поправих го

S H E L D O N
S H E L D O N Ziua 2,059, 01:57

VOTED

don zebosk
don zebosk Ziua 2,059, 01:59

voted o7

DANl1640
DANl1640 Ziua 2,059, 01:59

пусни статия и за следващите мисии

без имена и описание

без изисквания

без награди

Greevas
Greevas Ziua 2,059, 02:04

Ае двамата със сандо защо не ми ядете lightsabera
Не стига че ми липсват само от националните мисии, не стига че съм ги превел, ами ревът

DANl1640
DANl1640 Ziua 2,059, 02:06

мажи го с нещо,момче.не е нормално да свети.и дума "правел" нЕма

Darriel
Darriel Ziua 2,059, 02:11

Ам, аз ли не съм в час или наистина Грийвъс никъде не казва "правел"?

Greevas
Greevas Ziua 2,059, 02:14

Очила гатев очила, аз съм на 21 и си ги нося моите, може да са с 0,3, но помагат да различавам е от а

Kentavr
Kentavr Ziua 2,059, 02:03

Ай-яй, ну можно ж было хоть ссылку вставить на мою статью? 🙂

Greevas
Greevas Ziua 2,059, 02:19

something something something thanks for the article mate

Feco101
Feco101 Ziua 2,059, 02:48

v145 🙂

Niki Todorov
Niki Todorov Ziua 2,059, 03:12

Ако имате ракетен център по-малък от К4, след като направите ракетата я използвайте преди да вземете наградата от мисията. Ако направите ракета К2 и ви седи в склада, след като цъкнете да си вземете награда, ще ви даде друга К2 ракета. Ако обаче използвате тази К2 ракета и вече я нама в склада, като си вземете наградата ще ви даде К4 ракета.

Saint Nikolay
Saint Nikolay Ziua 2,059, 04:02

мерси, точно така се получи

invaluable
invaluable Ziua 2,059, 08:28

Аз вече се прецаках, здраве да е. Полезна информация, така или иначе 🙂

Aimanan
Aimanan Ziua 2,060, 16:15

Жалко, късно видях. Добре щеше да ми дойде к4 в д1

RealWarrior
RealWarrior Ziua 2,059, 03:19

o7

Exorcism363
Exorcism363 Ziua 2,059, 03:24

v

dia761
dia761 Ziua 2,059, 05:12

Благодаря за навременната информация 😁)
о7

C0RRAD0 BG
C0RRAD0 BG Ziua 2,059, 05:34

мерси за инфото

mystery meat man
mystery meat man Ziua 2,059, 05:34

500 za edin den 😶 s moita sila nema na4in brat4e 😃

borisdzh
borisdzh Ziua 2,059, 06:40

Наградата на 2-та национална мисия е 5 вафли

Fire from Hell
Fire from Hell Ziua 2,059, 07:12

Have a Job
Имай работа
This particular military exercise has one mean Drill Sergeant. He will make you clean gun barrels and polish boots all day unless you have a stable job.
Това военно упражнение има за цел да те дисциплинира. Ще трябва да чистиш цеви и да лъскаш обувки по цял ден ако не си намериш работа.
Condition: Have a Job
Изисквания: Работи в компания
Reward: 1 Energy Bar
Награди: 1 Енергиен бар


Това не е вярно - дава 2 точки опит!

A. Apostolov
A. Apostolov Ziua 2,059, 07:28

И аз пак нямам шанс за бомби! Деба идиотските мисии...

 
Postează răspunsul tău

Ce este asta?

Acesta este un articol scris de un cetățean eRepublik, un joc de strategie bazat pe țările din viața reală. Creează-ți propriul cetățean și condu țara ta pe drumul ei spre glorie. Îți poți câștiga faima în războaie, luptând ca un erou, în presă, scriind articole, sau construind un imperiu financiar.