Ambient pornit/oprit

Join the new world

 

[RH+]Csúcslovakat lovagoltak a honfoglaló magyarok

Ziua 1,821, 09:25 Publicat în Hungary România de Hun Carpathia


Köszöntöm a kedves Olvasót!

kis zene szóljon hozzá


„Úgy gondoltuk, hogy ha genetikailag elemeztük a lovasokat, vétek lenne kihagyni a lovaikat, annál is inkább, mert a korabeli nyugati írásos források szerint a magyarok alacsony termetű póniszerű lovakat lovagoltak, és meg akartuk nézni, hogy ezek milyen típusú lovak voltak. A lovakkal is el lehet ugyanis végezni ugyanazt a vizsgálatot, amelyet az embereknél, és megnézni, hogy milyen anyai vonalból származnak a lovak” – magyarázta Raskó István. A tudósok összesen 26 olyan lócsontvázat vizsgáltak meg, amely a honfoglaló magyarok sírjaiból került elő. Ezenkívül vizsgáltak avar kori lovakat, valamint a modern hucul és akhal teke fajtákat.

Itt van az ide vonatkozó cikk: http://index.hu/tudomany/tortenelem/2009/10/05/csucslovakat_lovagoltak_a_honfoglalo_magyarok/

Úgy láttam jónak, ha közlöm a nagyérdeművel, hogy tisztábban kivehető legyen, hogy honnan is érkezett a honfoglaló magyarság: Közép-Ázsia, Turáni-Alföld és a szomszéd területek jöhetnek szóba, semmiképp az Ural-hegység akármelyik oldala.
Ha mégis az Ural-hegység lenne az őshazánk, akkor legalább ugyanolyan jól eltanultuk a lótenyésztést és a lovakkal bánás tudományát, mint azok a lovas-nomád népek, akik állítólag átadták nekünk!
Viszont lenne egy kérdésem: finn-ugor rokonaink, akikkel állítólag együtt éltünk, miért nem jöttek velünk együtt Európa szívébe??? Miért kellett nekik a zordabb északi vidékekre húzódniuk??? Finnek-szamojédek,manysik, hantik lehetnének a nyugati-északi-keleti szomszédaink, rokonaink ha ugyanolyan lovasnomád nép lettek volna, mint a magyarok. Jobban is éreznénk magunkat Európában, közvetlen rokon népekkel, pl. Finnország északi szomszédként a szlovákok helyet...
Itt van az ellentét: a finnugor népek nyelvrokonságát nem kell tagadni, de az antropológiai-genetikai rokonság már nem állja meg a helyét, ezt régészeti antropológusaink is megállapították a korabeli magyar ill. finnugor sírleletek összehasonlításával.
A magyar finnugrista nyelvészeink az iróasztalaik mögül ne állapítsák már meg, hogy a magyarjainknak milyen földrajzi tájegységen volt az őshazájuk. Ezt a feladatot hagyják meg a régészeinknek és az antropológusainknak. Az utóbb említett szakembereknek kellene a mai Ukrajna területén- Etelköz és a kapcsolódó területeken kutatnia a magyarság őstörténetét.
Az Osztrák-Magyar Monarchia idején, az 1848-49-es szabadságharc után, a magyarul sem tudó Hunfalvi-Budenz páros által ránk erőltetett finnugor-elmélet terjedt el az addigi Magyar Tudományos Akadémia által elfogadott és irányadó török rokonság és rokonnépek kutatási iránya helyett. Ráadásul a Bach-korszak idején és utána is szép sorjában leváltották a török-rokonság irányában kutató munkatársakat, ill. sokan le is mondtak az ottani munkájukról mivel ellehetetlenítették és lejáratták őket a kutatómunkájukkal. Helyükre feltétlen engedelmes finnugor-elméletet támogató osztrák! és magyar tudományos elit került, akik a mai napig meghatározták a magyar őstörténet kutatási irányát. Minden más elmélet a mai napig is ördögtől való az ő nézeteik szerint...
Lényegében elmondható az, hogy egy idegen hatalom döntötte el a mi őstörténetünket és annak kutatási irányát. A 19. században kialakuló germanisztika és az árja fajelmélet magasabbrendűsége is ezt kívánta, sajnos ebből következően igen elfajult és gonosz, az egész világra kiterjedő súlyos háborúk sora következett...

Szubjektív vélemény, itt lehet vitatkozni velem, felveszem a kesztyűt! 😁
A sok csöcs és pöcs után lássunk szép türkmenisztáni őshonos akhal teke csúcslovakat:ide üss kreditért: http://www.erepublik.com/hu/military/battlefield/35815
 

Comentarii

ForradalmiMaki
ForradalmiMaki Ziua 1,821, 09:46

ne hazudozz, még azt sem tudod honnan származunk

Hun Carpathia
Hun Carpathia Ziua 1,821, 09:53

Maki: emeld ki hogy mire célzol!

MyNameWasIllegal_5963056
MyNameWasIllegal_5963056 Ziua 1,821, 10:02

az úgy volt, hogy reggelre a szíriusziak ellopták a piramisainkat

Rajk Laszlo
Rajk Laszlo Ziua 1,821, 10:42

Mennyivel jobban szeretem a lovas képeket, mint a ciciseket. Cici van itthon, lovagolni viszont el kell mennem messzire : ( a legszebb a lipicai és a telivér : )

Ami pedig az őstörténetet illeti:
- a "miért nem jöttek velünk a finnek délre akkor ha mi mentünk" állítás nevetséges, már nem sértésből, de annyira úgy hangzik, mint egy házmester kijelentése a helyi lokálban csütörtök este fél 10kor, hogy még vitára sem alkalmas. Még az általános iskolai tankkönyvek is tele vannak

Rajk Laszlo
Rajk Laszlo Ziua 1,821, 10:43

konkrét történeti példákkal. Az éghajlati változások miatti szétvándorlás a legáltalánosabb etnogenezisek egyike.

Rajk Laszlo
Rajk Laszlo Ziua 1,821, 10:48

A magyar őstörténeti kutatásokról csak annyit, hogy először definiálnunk kell a "nép"-et, mint fogalmat. A nyelvet vagy a népességet tekintjük-e előfutárainknak? Amennyiben a nyelvet, úgy a finnugor elmélet még fennáll, illetve tartható. A népesség tekintetében egyszerű nyelvcsere folyamán egy közép-ázsiai, türk eredetű, mongolid típusú népesség tett szert egy finnugor alapú nyelvre. Sok-sok népelem beolvadásával, és részleges nyelvcserékkel érkeztek a Kárpát-medencébe.

Rajk Laszlo
Rajk Laszlo Ziua 1,821, 10:52

Az a kutatás, amit most megosztottál a lovakkal kapcsolatban említi, hogy először a népességet vizsgálták. Nos ezek az említett kutatások mutatták ki, hogy genetikailag a honfoglaló népesség sem volt genetikailag azonos, társadalmi rang és törzsek szerint különültek el. A vezetőréteg gyakorlatilag mongoloid genotípus jegyeket visel magán, a többi réteg pedig előázsiai vagy iráni eredetű népességet feltételez. Továbbá megállapítható, hogy a honfoglaláskor sem haladta meg a mongoloid genotípus a

Rajk Laszlo
Rajk Laszlo Ziua 1,821, 10:56

3%-ot az össznépességen belül. Továbbá szintén ezek a kutatók állapították azt is, hogy ma Magyarországon élő, de nem valamilyen kisebbséghez tartozókból vett minta alapján, hogy a mai magyarok genetikai állománya már 40 ezer éve is jelen volt. A népesség-kontinuitás erősebb volt, mint képzelték.

Rajk Laszlo
Rajk Laszlo Ziua 1,821, 10:58

Egyébként most nem akartam direkt más kutatók véleményével előhozakodni, direkt azokra hivatkoztam csak, akiket te említettél. Örültem, amikor a lovakról publikáltak anno, mert nagyon erősen élt a "magyar pónik"-ról tévhit, egyesekben még ma is.

ForradalmiMaki
ForradalmiMaki Ziua 1,821, 11:46

zsicikomcsi, te se hazudozz

el sem hszem, hogy itt csak az állatok tudják, hogy honnan származunk, botrány

Hun Carpathia
Hun Carpathia Ziua 1,821, 12:19

Rajk Laci, milyen finnugor elmélet zárja ki azt a lehetőséget, hogy őseink/ rokon népek-az avarok, hunok vagy úzok a katonai lovas-nomád potenciáljukkal az útjukba eső finn és ugor törzsekre civilizációs hatással bírtak, akár egy vezető réteg által, illetve tárgyi eszközök megismertetésével, valamint a lovas-nomád kultúra nyelvi hatásai által???

Rajk Laszlo
Rajk Laszlo Ziua 1,821, 12:35

Pontosan ahogy te mondod, a finnugor törzseket a lovas-nomád népek beépítették a törzsközösségbe, de az alacsonyabb rétegek nyelve kiszorította a türk népelem nyelvét. Erre szintén rengeteg példa vana történelemből ugye. Tehát adott egy származású vezetőréteg, egy steppei nomád kultúra, egy finnugor alapú nyelvvel. Később sok más népelemmel hígult ez a felállás, egyedül a vezetőréteg tartotta valamennyire magát, a zártsága miatt, de ez a törzsszövetség lebomlása után pikpakk semmivé lett, és a

Rajk Laszlo
Rajk Laszlo Ziua 1,821, 12:36

mongoloid elem 2-3 generáció alatt beolvadt (egy-két extrém esetet kivéve).

kisfero
kisfero Ziua 1,821, 12:43

Biztos a Finn sámánok megálmodták a globális felmelegedést! Ott most szuper az idő.

Rajk Laszlo
Rajk Laszlo Ziua 1,821, 12:45

Egyébként a nyelvi rétegek elemzésével ez tökéletesen nyomon követhető. Ez gyakorlatilag ma már konszenzus. A politika már abban van, hogy ki a népelemet, ki a nyelvi magot tartja a magyarság gyökerének. A saját véleményem szerint mind kettő oldal annyira szerves és összetett (mind a nyelvi és mind az etnikai), hogy nem lehet gyökeret találni. Sem a türk, sem a finn hatás nélkül nem lettünk volna olyanok, amilyenek. A magyarság erejét egykoron ez adta: mindegy népelem színesítette, gazdagította.

Hun Carpathia
Hun Carpathia Ziua 1,821, 12:53

Amit leírtál, az abban az esetben áll fenn, ha az uralkodó réteg kisebbségben van az őslakosokkal szemben. Ez kiviláglik a normannok által meghódított Anglia esetében, ahol is a többségben lévő angolszászok nyelvileg is asszimilálták a normannokat.
Viszont a belső-ázsiai lovasnomád népek szervezett törzsszövetségei nem lehettek kevesebben, mint a halász-vadász életmódot folytató finn-ugor nemzetségek. Csak nézzük meg a mostani népességi viszonyokat...

Rajk Laszlo
Rajk Laszlo Ziua 1,821, 13:01

Ez egy nagyon jó ellenérv. A magyarázatot abban látják, hogy a törzsszövetségek igen mobilisak. Gyakran válnak ki kisebb részek, és kezdenek önálló útba, például a szeldzsuk törökök, akik 500-an sem voltak, mégis irányították az arab világot. valószínűleg több ilyen kiválási hullám olvadt bele folyamatosan ebbe a népcsoportba. Ugyanúgy az iráni/perzsa népek, amik időszakosan a túlnépesedés miatt vándoroltak északra. Mindegyik írott perzsa forrás egybe esik az anyagi kultúra és nyelvi

Hun Carpathia
Hun Carpathia Ziua 1,821, 13:01

Ebből csak azt akartam kihozni, hogy minden esetben a többségben lévő népcsoport asszimilálja a kisebbségben lévőket. Ez viszont a Kárpát-medencei magyarság esetében, azt jelenti hogy sok vérfrissítésen estünk át a tatárjárástól a török hódoltságon keresztül a habsburg nemzetiségi politikáig.
Azért még mindíg itt vagyunk, az anyanyelvünk magyar, de a vérvonalunk már nagyon összetett- emiatt jobb ha nem döngeti egyetlen nacionalistánk sem a mellét, mert tiszta vérvonalú magyar lenne!

Rajk Laszlo
Rajk Laszlo Ziua 1,821, 13:01

gazdagodásunkkal.

Rajk Laszlo
Rajk Laszlo Ziua 1,821, 13:10

Teljesen egyet értek az utolsó kommenteddel. A mai magyaroknak magukat a jelenben kéne meghatároznia világban, és nem azt eldönteni, hogy kr. e. 500-ban ki volt magyar. Ez a történelem és kultúra ott van mindenkiben így is úgy is. A kérdés, hogy mennyire válik tudatossá az emberben magával, és másokkal szemben.

DrFeherKonrad
DrFeherKonrad Ziua 1,821, 14:01

" jobb ha nem döngeti egyetlen nacionalistánk sem a mellét, mert tiszta vérvonalú magyar lenne!"

tiszta vérvonalú magyar? ez olyan rossz érv a nemzeti érzések letörésére. én tiszta vérvonalú magyarnak tekintem azt is, akinek van az ősei közt német, szláv, görög, török, stb. Máskülönben - elzárt dél-amerikai törzseket leszámítva - a világ egyetlen népének se lennének "tiszta vérvonalú" fiai.

DrFeherKonrad
DrFeherKonrad Ziua 1,821, 14:02

a cikk jó, és a kommentekben folytatott diskurzus is egy külön cikket érdemelne!

Ben Sherman Mustafa
Ben Sherman Mustafa Ziua 1,824, 14:46

ForradalmiMaki: Darwin megmondta, hogy te vagy a mi ősünk. Ezért van itt ennyi hülye.

Tremor lor
Tremor lor Ziua 1,835, 03:19

Élvezettel olvasom az ilyen jellegű cikkeket, de még inkább a kommenteket.
Ez azért jobb mint a sok értelmetlen bulvár izé:)

 
Postează răspunsul tău

Ce este asta?

Acesta este un articol scris de un cetățean eRepublik, un joc de strategie bazat pe țările din viața reală. Creează-ți propriul cetățean și condu țara ta pe drumul ei spre glorie. Îți poți câștiga faima în războaie, luptând ca un erou, în presă, scriind articole, sau construind un imperiu financiar.