Tło włączone/wyłączone

Populacja

City Emblem

Kraljevo
(Capital City of Raska)

644 residents (No registered voters)

173 visitors (Brak mieszkańców z obywatelstwem tego kraju.)

Budowle

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 System obronny
14
15

Region’s determination in Resistance Wars

Region’s determination when attacked (Liberated: 57 days ago)

This region has no determination when attacked.

Productivity Information

Bonus Kraju

Jedzenie

Industry icon

+100%

Broń

Industry icon

+100%

Dom

Industry icon

+47.5%

Aircraft

Industry icon

+45%

Bonus Prowincji

Zanieczyszczenie

Przemysł Raw      
 
Industry icon Jedzenie 1.55% 1.78% 0.00% 1.10% 1.48% 0.00% 0.00% 0.00%
Industry icon Bronie 0.82% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 0.00% 6.47%
Industry icon Dom 0.00% 1.95% 1.95% 0.36% 0% 0% N/A N/A
Industry icon Aircraft Weapons 0% 0% N/A N/A N/A N/A N/A N/A