Tło włączone/wyłączone

Populacja

City Emblem

Gdansk
(Capital City of Pomerania)

766 residents (No registered voters)

420 visitors (Brak mieszkańców z obywatelstwem tego kraju.)

Budowle

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Region’s determination in Resistance Wars

This region has not been conquered in the past 250 days.

Region’s determination when attacked (Liberated: 198 days ago)

This region has no determination when attacked.

Productivity Information

Bonus Kraju

Jedzenie

Industry icon

+87.5%

Broń

Industry icon

+95%

Dom

Industry icon

No bonus

Aircraft

Industry icon

+55%

Bonus Prowincji

Saletra

+5%

Aluminium

+3%

Ropa

+4%

Guma

+6%

Zanieczyszczenie

Przemysł Raw      
 
Industry icon Jedzenie 21.05% 25.00% 25.00% 20.07% 7.37% 13.01% 0.16% 2.45%
Industry icon Bronie 25.00% 0.82% 0.33% 1.64% 1.80% 1.96% 1.31% 25.00%
Industry icon Dom 0.00% 0.97% 0.00% 0% 0.00% 0.00% N/A N/A
Industry icon Aircraft Weapons 21.55% 11.73% N/A N/A N/A N/A N/A N/A