Tło włączone/wyłączone

Populacja

City Emblem

Gdansk
(Capital City of Pomerania)

712 residents (No registered voters)

417 visitors (Brak rezydentów z obywatelstwem tego kraju.)

Budowle

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Region’s determination in Resistance Wars

This region has not been conquered in the past 250 days.

Region’s determination when attacked (Liberated: 66 days ago)

This region has no determination when attacked.

Productivity Information

Bonus Kraju

Jedzenie

Industry icon

+92.5%

Broń

Industry icon

+95%

Dom

Industry icon

No bonus

Aircraft

Industry icon

+50%

Bonus Prowincji

Saletra

+5%

Aluminium

+3%

Ropa

+4%

Guma

+6%

Zanieczyszczenie

Przemysł Raw      
 
Industry icon Jedzenie 20.82% 25.00% 25.00% 16.26% 7.10% 11.80% 0.54% 2.26%
Industry icon Bronie 25.00% 2.09% 0.94% 0.36% 0.55% 2.09% 1.88% 25.00%
Industry icon Dom 0.00% 2.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% N/A N/A
Industry icon Aircraft Weapons 5.34% 8.64% N/A N/A N/A N/A N/A N/A