Tło włączone/wyłączone

Estonia

wiki Ranga 60 Orion

Populacja

City Emblem

Tallinn
(Capital City of Pohja-Eesti)

135 residents (No registered voters)

45 visitors (Brak mieszkańców z obywatelstwem tego kraju.)

Budowle

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Historical Capital of

Region’s determination in Resistance Wars

This region has not been conquered in the past 250 days.

Region’s determination when attacked (Liberated: 218 days ago)

This region has no determination when attacked.

Productivity Information

Bonus Kraju

Jedzenie

Industry icon

+75%

Broń

Industry icon

No bonus

Dom

Industry icon

No bonus

Aircraft

Industry icon

+10%

Bonus Prowincji

Ryby

+2%

Bydło

+4%

Zwierzyna

+6%

Zanieczyszczenie

Przemysł Raw      
 
Industry icon Jedzenie 3.87% 16.54% 10.24% 13.16% 0.80% 0.35% 0.00% 0.00%
Industry icon Bronie 0.00% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00% 0.00%
Industry icon Dom 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0% N/A N/A
Industry icon Aircraft Weapons 0% 0% N/A N/A N/A N/A N/A N/A