Tło włączone/wyłączone

Holandia

wiki Ranga 51 Hydra

Populacja

City Emblem

Minsk
(Capital City of Minskaya)

103 residents (No registered voters)

40 visitors (Brak mieszkańców z obywatelstwem tego kraju.)

Budowle

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Historical Capital of

Region’s determination in Resistance Wars

Region’s determination when attacked (only applicable after liberation)

This region has no determination when attacked.

Productivity Information

Bonus Kraju

Jedzenie

Industry icon

No bonus

Broń

Industry icon

No bonus

Dom

Industry icon

No bonus

Aircraft

Industry icon

No bonus

Bonus Prowincji

Zanieczyszczenie

Przemysł Raw      
 
Industry icon Jedzenie 0.00% 0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0.00%
Industry icon Bronie 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Industry icon Dom 0% 0% 0% 0% 0% 0% N/A N/A
Industry icon Aircraft Weapons 0% 0% N/A N/A N/A N/A N/A N/A