Tło włączone/wyłączone

Wielka Brytania

wiki Ranga 35

Populacja

City Emblem

London
(Capital City of London)

322 residents (No registered voters)

48 visitors (Brak mieszkańców z obywatelstwem tego kraju.)

Budowle

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Historical Capital of

Region’s determination in Resistance Wars

Region’s determination when attacked (Liberated: 0 days ago)

Productivity Information

Bonus Kraju

Jedzenie

Industry icon

+70%

Broń

Industry icon

+10%

Dom

Industry icon

+15%

Aircraft

Industry icon

No bonus

Bonus Prowincji

Zanieczyszczenie

Przemysł Raw      
 
Industry icon Jedzenie 0.00% 0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0%
Industry icon Bronie 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0.00%
Industry icon Dom 0.00% 0.00% 0% 0% 0% 0.00% N/A N/A
Industry icon Aircraft Weapons 3.28% 1.65% N/A N/A N/A N/A N/A N/A