Tło włączone/wyłączone

Węgry

wiki Ranga 6 Code

Central Hungary

Państwo - Społeczeństwo   wiki

Populacja

City Emblem

Budapest
(Capital City of Central Hungary)

1,005 residents (No registered voters)

306 visitors (Brak mieszkańców z obywatelstwem tego kraju.)

Budowle

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 Szpital

Historical Capital of

Region’s determination in Resistance Wars

Region’s determination when attacked (Liberated: 45 days ago)

This region has no determination when attacked.

Productivity Information

Bonus Kraju

Jedzenie

Industry icon

+45%

Broń

Industry icon

+45%

Dom

Industry icon

+35%

Aircraft

Industry icon

+45%

Bonus Prowincji

Magnesium

+2%

Titanium

+3%

Wolfram

+4%

Zanieczyszczenie

Przemysł Raw      
 
Industry icon Jedzenie 8.36% 10.94% 14.90% 5.84% 4.74% 4.94% 0.36% 1.00%
Industry icon Bronie 2.52% 3.21% 3.56% 2.39% 1.12% 2.16% 1.25% 16.13%
Industry icon Dom 0.51% 7.95% 2.01% 0.00% 0.38% 0% N/A N/A
Industry icon Aircraft Weapons 5.42% 7.45% N/A N/A N/A N/A N/A N/A