Tło włączone/wyłączone

Brandenburg and Berlin

Państwo - Społeczeństwo   wiki

Populacja

City Emblem

Berlin
(Capital City of Brandenburg and Berlin)

185 residents (No registered voters)

50 visitors (Brak mieszkańców z obywatelstwem tego kraju.)

Budowle

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Historical Capital of

Region’s determination in Resistance Wars

This region has not been conquered in the past 250 days.

Region’s determination when attacked (Liberated: 567 days ago)

This region has no determination when attacked.

Productivity Information

Bonus Kraju

Jedzenie

Industry icon

+25%

Broń

Industry icon

+25%

Dom

Industry icon

+30%

Aircraft

Industry icon

No bonus

Bonus Prowincji

Żelazo

+2%

Aluminium

+3%

Zanieczyszczenie

Przemysł Raw      
 
Industry icon Jedzenie 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0%
Industry icon Bronie 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.35%
Industry icon Dom 0% 0% 0% 0% 0% 0% N/A N/A
Industry icon Aircraft Weapons 0% 0.45% N/A N/A N/A N/A N/A N/A