Tło włączone/wyłączone

Воена помош на еМакедонија #67 Недела

2 2 dni temu Opublikowane w North Macedonia North Macedonia Finanse i biznes Finanse i biznesДобар ден Македонски народе,

Како што знаете од ден 5,558, започна субвенционирање на еМакедонската армија. На секој кој го пополни формуларот му беа поделени 300 тенкови или пари, во зависност од усло … czytaj więcej »

Воена помош на еМакедонија #66 Недела

0 Dzień 6,026, 12:50 Opublikowane w North Macedonia North Macedonia Finanse i biznes Finanse i biznesДобар ден Македонски народе,

Како што знаете од ден 5,558, започна субвенционирање на еМакедонската армија. На секој кој го пополни формуларот му беа поделени 300 тенкови или пари, во зависност од усло … czytaj więcej »

Воена помош на еМакедонија #65 Недела

0 Dzień 6,019, 13:27 Opublikowane w North Macedonia North Macedonia Finanse i biznes Finanse i biznesДобар ден Македонски народе,

Како што знаете од ден 5,558, започна субвенционирање на еМакедонската армија. На секој кој го пополни формуларот му беа поделени 300 тенкови или пари, во зависност од усло … czytaj więcej »

Воена помош на еМакедонија #64 Недела

0 Dzień 6,014, 15:20 Opublikowane w North Macedonia North Macedonia Finanse i biznes Finanse i biznesДобар ден Македонски народе,

Како што знаете од ден 5,558, започна субвенционирање на еМакедонската армија. На секој кој го пополни формуларот му беа поделени 300 тенкови или пари, во зависност од усло … czytaj więcej »

Воена помош на еМакедонија #63 Недела

1 Dzień 6,004, 12:21 Opublikowane w North Macedonia North Macedonia Finanse i biznes Finanse i biznesДобар ден Македонски народе,

Како што знаете од ден 5,558, започна субвенционирање на еМакедонската армија. На секој кој го пополни формуларот му беа поделени 300 тенкови или пари, во зависност од усло … czytaj więcej »