Tło włączone/wyłączone

Prezydent

Tytuły polityczne

Marszałek

640

Minister Obrony Narodowej

271

Minister Spraw Zagranicznych

43

Gubernator

30

Kongres