Ја напушташ eRepublik?

Ќе ја напуштиш страницата на eRepublik. Дали си сигурен дека е безбедно да ја следиш оваа врска?
http://zajednozaveljka.blogspot.com/2013/03/jedna-mala-istorija.html


Назад Продолжи