Вклучи/Исклучи амбиент
Donation

Белгија изврши донација на NBB-BNB
Ден 4,685, 11:30 (пред 9 дена)

Region under attack

Белгија го/ја нападна Flanders, Летонија
Ден 4,684, 23:40 (пред 9 дена)

Region under attack

Летонија го/ја нападна Wallonia, Белгија
Ден 4,684, 05:21 (пред 10 дена)

Subscribe to all articles from Белгија