ფონის ჩართვა/გამორთვა

1998 World cup QF + for my Brothers

29 დღე 3,833, 17:26 გამოქვეყნდა Croatia-ში Croatia სოციალური ქმედება და გართობა სოციალური ქმედება და გართობა

+I believe kindness bros overlook my fuckin English and picture lol

if Korean heard Croatia, most of them imagine...


მეტის ნახვა »

re)War Memorial Museum in Seoul + For Greek Battalion

32 დღე 3,832, 05:02 გამოქვეყნდა Greece-ში Greece სოციალური ქმედება და გართობა სოციალური ქმედება და გართობა

+I believe kindness bros overlook my fuckin English and picture lol

[youtube]https://youtu.be/QmhOneVPLGo[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=QmhOneVPLGo[/youtube]
youtube link[/

მეტის ნახვა »

War Memorial Museum in Seoul + For Greek Battalion

13 დღე 3,831, 04:02 გამოქვეყნდა South Korea-ში South Korea სოციალური ქმედება და გართობა სოციალური ქმედება და გართობა

+I believe kindness bros overlook my fuckin English and picture lol

[youtube]https://youtu.be/QmhOneVPLGo[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=QmhOneVPLGo[/youtube]
youtube link[/

მეტის ნახვა »

기사재탕 - 계정 거래

8 დღე 3,626, 23:20 გამოქვეყნდა South Korea-ში South Korea სოციალური ქმედება და გართობა სოციალური ქმედება და გართობა

옛날 관련 기사 재탕

여전히 똑같은 멘트가 먼저 생각나네요, 플라토가 이걸 보면 영밴 때리지 않을까?

뉴비들의 경우 이 게임을 하다 보면 아마 '답이 없다'라는 느낌이 확 올겁니다.
그동안 누적된 힘 차이 때문에, 육군 전장에서는 올비와 경쟁 자체가 불가능하며
공군 역시 육군 보다는 조금 사정이 낫지만 딱히 별 … მეტის ნახვა »

Q&A 타임

8 დღე 3,588, 07:15 გამოქვეყნდა South Korea-ში South Korea სოციალური ქმედება და გართობა სოციალური ქმედება და გართობა

대충 보니깐 생각 보다 뉴비들이 조금씩 오긴 오는거 같은데
뭔가 도와주는 이런게 없네요


게임상에서 궁금한게 있으면 뭐든지 질문하셔도 됩니다


+질문 하실경우 5빵 100개씩 드립니다

მეტის ნახვა »