ფონის ჩართვა/გამორთვა

ჩემი გაზეთის შესახებ

ვიკიპედიის გახსნა

eLatvijas Kara ministrijas oficiālais laikraksts / The official newspaper of the Ministry of Defence of eLatvia

[KM] Gaisa maizītes [d4648 00:09]

3 4 დღის წინ გამოქვეყნდა Latvia-ში Latvia ომის ანალიზი ომის ანალიზი
★★★★ GAISA MAIZĪTES ★★★★

Ir noslēgusies 157. pilotu apgādes nedēļa.

UZMANĪBU Sakarā ar to, ka pilotu apgādē obligāti მეტის ნახვა »

[KM] Gaisa maizītes [d4641 00:09]

4 დღე 4,641, 00:09 გამოქვეყნდა Latvia-ში Latvia ომის ანალიზი ომის ანალიზი
★★★★ GAISA MAIZĪTES ★★★★

Ir noslēgusies 156. pilotu apgādes nedēļa.

UZMANĪBU Sakarā ar to, ka pilotu apgādē obligāti მეტის ნახვა »

[KM] Gaisa maizītes [d4634 00:10]

4 დღე 4,634, 00:10 გამოქვეყნდა Latvia-ში Latvia ომის ანალიზი ომის ანალიზი
★★★★ GAISA MAIZĪTES ★★★★

Ir noslēgusies 155. pilotu apgādes nedēļa.

UZMANĪBU Sakarā ar to, ka pilotu apgādē obligāti მეტის ნახვა »

[KM] Gaisa maizītes [d4627 00:10]

5 დღე 4,627, 00:10 გამოქვეყნდა Latvia-ში Latvia ომის ანალიზი ომის ანალიზი
★★★★ GAISA MAIZĪTES ★★★★

Ir noslēgusies 154. pilotu apgādes nedēļa.

UZMANĪBU Sakarā ar to, ka pilotu apgādē obligāti მეტის ნახვა »

[KM] Gaisa maizītes [d4620 00:09]

6 დღე 4,620, 00:09 გამოქვეყნდა Latvia-ში Latvia ომის ანალიზი ომის ანალიზი
★★★★ GAISA MAIZĪTES ★★★★

Ir noslēgusies 153. pilotu apgādes nedēļa.

UZMANĪBU Sakarā ar to, ka pilotu apgādē obligāti მეტის ნახვა »