Háttérkép be/ki

Join the new world

 

Demokrácia 1. Polisz

Nap 1,579, 09:16 Megjelenés helye: Hungary Magyarország által bklein

„Sok van, mi csodálatos,
De az embernél nincs
Semmi csodálatosabb.” Szophoklész

Ebben a cikksorozatban az előző "Majomkirály" c. cikksorozat által taglalt demokrácia athéni kialakulásának egyik megvalósulási formáját ismertetem 3 nagy politikus tevékenységén kersztül. Lássul az előzményeket!Az emberiség bölcsője megköveteli a fejlődésért felelős gént. Azaz minden áldott nap meg tudom sejteni, mit hoz a holnap. Ez a képesség hozta meg például az ókori görög fejlődést is.

130 polisz mínoszi kultúrája a legrégibb európai írásról, gazdag életigenlésről, kerámiaiparról, bikaviadalokról, labirintusról, kézművesiparról árulkodik a XV. század közepéig. Ekkor „…eljött egy súlyos nap és éjjel, amikor az egész hadsereget elnyelte a föld…”. A civilizációt átmentették Peloponnészosz vidékeire a dór, ión, aiol és akháj törzsek elterjedésével.

Réz, bronz és vaskor jellemezte korok a fegyverek fejlődését hozták olyan számos belháborúkért, mint az i.e. XIII. századi Trója.

Kialakultak az osztályharcok, melyek a földtulajdon és állatállomány portfólió differenciái miatt a társadalmat rétegesre osztotta. Egyéni és közösségi munka egyéni tulajdont és közvagyont eredményezett. A teljes földtulajdonnal rendelkező parasztok a városállam polisz teljes jogú polgárai, azaz magántulajdonuk mellett társtulajdonosai a városállam birtokállományának. A polisz politikai szervezete a szabad polgárok alkotta köztársaság.

A főniciai kereskedelem a termékeny félhold területén kezdte tevékenységét, de a VIII. századra lehanyatlott. A polisz igényelte iparosokat, kereskedőket, pénzgazdálkodást, árutermelést már saját görög erőforrásból származtatták. A gazdaság vesztesei eladósodnak és az adósrabszolgaság intézményét bevezetik. A rabszolgákból például oktatók lesznek. A gazdasági szerkezet átalakulása magával hozott tömeges népvándorlásokat is a megélhetésért, egyes helyeken metropoliszok alakultak ki. A meggazdagodott parasztok, iparosok és kereskedők alkották azt az arisztokráciaellenes népcsoportot, amit démosznak hívtak.

(Dr. Bellér Béla: Történelem I. osztály tankönyv)

 

Hozzászólások

 
Hozzászólás elküldése

Mi ez?

Egy eRepublik polgár által írt cikket olvasol, egy többjátékos, valós országokon alapuló stratégiai játékból. Hozd létre a saját karakteredet, és segítsd az országod felvirágozását, mint csatahős, elismert újságíró vagy gazdasági guru!