Ambijent uključi/isključi

[KUAN NEWS副刊][(暫未命名)]第十一章

6 Dan 2,718, 17:34 Objavljeno u Republic of China (Taiwan) Republic of China (Taiwan) Društvene aktivnosti i zabava Društvene aktivnosti i zabava

第十章:http://www.erepublik.com/tw/article/-kuan-news-1-2487406/1/20

本章日誌
05/01 發佈設定二與第十一章完成快報(shout:16390982)
05/01 第十一章完成


^各位閣下可以看做是在防雞吃

Chapter 11

 「…看來事情如我所料」這時他一面看著信,一面咧嘴奸笑「現在可以接著進行下一步了……」

čitaj više »

[KUAN NEWS副刊][(暫未命名)]設定二-兩公國軍事經濟合作條約、密約

5 Dan 2,718, 16:31 Objavljeno u Republic of China (Taiwan) Republic of China (Taiwan) Društvene aktivnosti i zabava Društvene aktivnosti i zabava

本章日誌
05/01 發佈設定二與第十一章完成快報(shout:16390982)
05/01 設定二完成
------------------------------

   赤炎公國與白羽公國軍事經濟合作條約

 赤炎公國與白羽公國
 鑒於兩國領土相鄰及悠久之友好關係
 且近年之災變與戰爭,均使兩國百廢待舉
 為使兩國儘早恢復,亟須兩國展開更深入之合作
 兩國決定締結本合作條約
 並為此各派全權代表如下:

 赤炎公國代表: 藍天.焰 閣下

čitaj više »

[KUAN NEWS副刊][(暫未命名)]第十章

14 Dan 2,612, 04:30 Objavljeno u Republic of China (Taiwan) Republic of China (Taiwan) Društvene aktivnosti i zabava Društvene aktivnosti i zabava

第九章:http://www.erepublik.com/tw/article/-kuan-news-1-2476217/1/20

本章日誌
01/14 發佈第十章完成快報(shout:15637373)
01/14 第十章完成


^各位閣下可以看做是在防雞吃

Chapter 10

 「局長閣下」歷史狂轉過頭來「在下正好有事想找閣下呢,難道局長閣下也有事找在下?

čitaj više »

[KUAN NEWS副刊][(暫未命名)]第九章

1 Dan 2,577, 07:01 Objavljeno u Republic of China (Taiwan) Republic of China (Taiwan) Društvene aktivnosti i zabava Društvene aktivnosti i zabava

第八章:http://www.erepublik.com/tw/article/-kuan-news-1-2468206/1/20

本章日誌
12/10 發佈第九章完成快報(shout:15388680)
12/10 第九章完成


^各位閣下可以看做是在防雞吃

Chapter 9

 「我還有件事要跟你查證,最近我蒐集到的情報,說是兩位公爵大人決定不繼續執政,你也

čitaj više »

[KUAN NEWS副刊][(暫未命名)]第八章

3 Dan 2,555, 04:13 Objavljeno u Republic of China (Taiwan) Republic of China (Taiwan) Društvene aktivnosti i zabava Društvene aktivnosti i zabava

第七章:http://www.erepublik.com/tw/article/-kuan-news-1-2458320/1/20

本章日誌
11/18 發佈第八章完成快報(shout:15227986)
11/18 第八章完成


^各位閣下可以看做是在防雞吃

Chapter 8

 「可綠夏勳爵閣下,大小姐的命令!」士兵將命令書雙手呈上。

 「收到了」可綠夏‧茉莉一手接下命令

čitaj više »