Napusti eRepublik?

Napustit ćeš eRepublik. Sigurno želiš slijediti ovu poveznicu?
http://battle-watcher.com/campaigns/campaign/34751


Natrag Nastavi