Ambijent uključi/isključi

Join the new world

 

Tutorial - Profil [RO-EN]

Dan 1,929, 12:24 Objavljeno u Republic of Moldova Poljska od Sawayne


Tutorial - Pagina principala / Home page [RO-EN]

Profilul cetateanului
1 - Avatar -> este afisat uniforma profilului
2 - Status Online -> in cazul dat inseamna ca cetateanul este online pe site
3 - Numele -> numele ales la inregistrarea in joc
4 - Editeaza profilul:

a) descruierea personala -> scrie ceva despre tine si va aparea in profilul tau
caractere ramase -> in total ai la dispozitie 300 de litere sa le folosesti in descriere
c) avatarul cetateanului -> in aceasta sectiune iti poti pune sau schimba avatarul
d) avatarul actual
e) rasfoieste -> acolo rasfoiesti in computerul tau avatarul care l-ai pregatit
f) numai imaginile cu .jpg la urma sint permise pentru incarcare pe site
g) ziua de nastere a ta -> ziua / luna / anul
h) face schimbarile -> dupa ce ai facut toate acestea apeasa acolo si gata
i) schimba numele -> daca vrei sa-ti schimbi numele actual
j) sterge numele actual si pune altul nou -> pentru asta sint si niste conditii:
• poti sa-ti schimbi numele odata la 3 luni
• prima data pentru a schimba numele te costa 5Gold
• urmatoarele schimbari (nelimitate) te vor costa 50Gold
k) pentru a confirma schimbarile
5 - Prieteni

a) invita prieteni in joc -> cetatenii invitati iti adun un bonus de 10% pentru orce suma

de Gold cistigata de el in eRepublik: medalii, nivel nou sau achizitii de Gold
un prieten
c) trimite-i un mesaj prietenului
d) sterge-l din lista de prieteni
6 - Prieteni invitati
7 - Nivelul de experienta
8 - Locatia cetateanului in prezent
a) schimba locatia

locatia cetateanului in prezent
c) alege tara
d) alege regiunea
e) zona in care se afla regiunea
f) distanta schimbarii
g) costul deplasarii
h) schimba locatia
9 - Cetatenia cetateanului
10 - Descrierea cetateanului -> se poate schimba mai sus la editeaza profil
11 - Cetatean adult -> inseamna ca ai drepturi depline erepublik
12 - Ziua de nastere in eRepublik -> ziua cind ti-ai facut contul pe eRepublik
13 - Rank national -> locul ocupat pe tara dupa nivelul de experienta
14 - Puncte de penalizare - atunci cind incalci regulile de baza a jocului
15 - Medalii -> cind obtii medalii ele apar in profil
a) angajatul lunii -> primesti medalia cind aduni 30 de zile lucrate (5Gold recompensa)
membru al congresului -> primesti medalia cind esti ales pentru congres (5Gold recompensa)
c) presedintele tarii -> primesti medalia cind devii presedinte al unei tari (5Gold recompensa)
d) mogul media -> primesti medalia cind la ziarul tau se aboneaza 1000 de alti cetateni (5Gold recompensa)
e) erou al bataliei -> primesti medalia cind dai cel ai mult damage intr-o batalie
In dependenta de divizie suma de gold primit pentru medalie creste:
•divizia 1 - 2Gold
•divizia 2 - 3Gold
•divizia 3 - 4Gold
•divizia 4 - 5Gold
f) erou al campaniei -> primesti medalia cind dai cel mai mult damage intr-o campanie cistigata (5Gold recompensa)
g) erou al rezistentei -> primesti atunci cind sustii un razboi de rezistenta cu 1000mdl (5Gold recompensa)
i) soldat invincibil -> primesti atunci cind acumulezi de fiecare data 250 puncte de putere (5Gold recompensa)
j) pilon al societatii -> primesti medalia cind inviti in joc 10 cetateni si ii ajuti sa treaca de nivelul 10 de experienta (5Gold recompensa)
k) mercenar -> primesti medalia atunci cind lupti pentru 50 de tari si invingi 25 inamici de fiecare tara (5Gold recompensa)
l) adevarat patriot -> primesti medalia atunci cind lupti pentru tara ta (5Gold recompensa)
16 - Partid -> afisat partidul din care faci parte
a) functia in cadrul partidului
17 - Unitatea militara -> unitatea militara din care faci parte
a) functia in cadrul unitatii
18 - Ziar -> in ziar poti publica articole
a) functia in cadrul ziarului
19 - Atributii militare -> informatii despre activitatea militara
a) putere - puterea adunata pina in prezent
rank militar - rankul se aduna luptind
20 - Prieteni -> afisati o parte din prieteni
a) vezi toata lista de prieteni
21 - Adevarat patriot -> informatii despre activitatea militara pentru propria tara
22 - Daune maxime intr-o campanie -> cel mai multa influenta data pina in prezent

intr-o

campanie
23 - Istoricul armelor de distrugere masiva -> informatii despre rachetele/bombele

utilizate
a) rachete folosite
bombe folosite
c) ultima folosire de racheta/bomba

English version:
1 - Avatar -> uniform profile is displayed
2 - Status Online -> in this case means that the citizen is online on site
3 - Nick -> name chose when register in game
4 - Edit profile:

a) personal description -> write something about yourself and will appear in your profile
characters left -> a total of 300 words available to use them in description
c) avatar Citizen -> In this section you can put or change your avatar
d) current avatar
e) browse -> browse in your computer where you have prepared your avatar
f) only images. jpg after loading on the site are allowed
g) Your birthday -> day / month / year
h) make changes -> after you've done all that click there and ready
i) change the name -> if you want to change your current name
j) delete the current name and put a new one -> and some conditions for this are:
• you can change your name every 3 months
• first cost to change your name 5Gold
• next changes (unlimited) will cost 50Gold
k) to confirm changes
5 - Friends

a) invite friends in the game -> citizens invited you collect a 10% bonus for any amount of

Gold won by him in eRepublik: medals, new lever or purchasing ofGold
friend
c) send a message to friend
d) delete it from your friends list
6 - Invited friends
7 - The experience
8 - Location citizen currently
a) change location

location citizen curently
c) chose country
d) chose region
e) area which is the region
f) distance change
g) displacement cost
h) change location
9 - Citizenship
10 - Description citizen -> can change the edit profile above
11 - Adult citizen -> means you have full rights eRepublik
12 - Birthday in eRepublik -> day when you made the account eRepublik
13 - National Rank -> place occupied by the experience in the country
14 - Penalty points -> when they break the basic rules of the game
15 - Medals -> get medals when they appear in profile
a) hard worker -> get medal when you collect 30 days worked (5Gold reward)
congres member -> when you get elected to congress (5Gold reward)
c) country president -> medal get when you become president of a country (5Gold reward)
d) media mogul -> get medal when 1000 other citizens are subscribe to your newspaper (5Gold

reward)
e) batle hero -> get medal when you receive more damahe in a batle
Depending division amount of the Gold received increases:
•division 1 - 2Gold
•division 2 - 3Gold
•division 3 - 4Gold
•division 4 - 5Gold
f) Campaign hero -> het medal when you give the most damage in a campaign gained (5Gold

reward)
g) Resistance hero -> receive when stand for a war of resistance with 1000mdl (5Gold

reward)
i) super soldier -> medal when you get each time 250 points (5Gold reward)
j) Society builder -> get medal when invited 10 citizens in game and help them pass level

10 (5Gold reward)
k) mercenary -> get medal when fighting for 50 countries and defeat 25 enemies each country

(5Gold reward)
l) true patriot -> medal get when you fight for your country (5Gold reward)
16 - Party -> displayed party you belong
a) function within the party
17 - militay unit -> military unit you belong
a) function within the unit
18 - News paper -> in the newspaper can publish articles
a) function in the newspaper
19 - Military Attributes -> information about military activity
a) power - power collected to the present
military rank - rank gather fighting
20 - Friends -> display some friends
a) View all friends
21 - True patriot -> information about military activity for own country
22 - Top damage in the campaign -> the more influence to the present day in a

campaign
23 - Mass destruction weapons history -> information about rockets / bombs used
a) rockets used
bombs used
c) last use of rocket / bomb
 

Komentari

simcris2210
simcris2210 Dan 1,929, 12:32

Vot! Foarte complet şi complex tutorialul.

Ad1w0w
Ad1w0w Dan 1,929, 12:32

Vot!
Bravo !
Foarte folositor pentru incepatori , sincer si eu unele lucruri nu le stiam si le-am invatat .
Sa mai vedem astfel de articole ..

Tamas Vlad
Tamas Vlad Dan 1,929, 12:41

foarte util

vot.

Lupusorul tainic
Lupusorul tainic Dan 1,929, 13:53

Bine explicat. Bravo !

t150
t150 Dan 1,930, 09:46

vot!
si o BERE GRATIS!

 
Objavi svoj komentar

Što je ovo?

Čitaš članak koji je napisao građanin eRepublika, virtualne strateške igre za više igrača koja se temelji na stvarnim državama. Kreiraj svoj vlastiti lik i pomogni svojoj državi da stekne slavu, dok se ti dokazuješ u ulozi ratnog junaka, renomiranog izdavača ili financijskog stručnjaka.